Aktualita

09.07.2017 - Skolenie trenerov

Dovoľujeme informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor, aktuálne jeseň 2017:
- I. stupeň 6.- 8.10.2017 všeobecná časť
- II. stupeň november-december 2017 1.všeobecná časť
- III. stupeň november-december 2017 1.všeobecná časť
Informácie o vzdelávacích programoch:
http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/
https://www.facebook.com/Trénerská-akadémia-FTVŠ-UK-1574249089525848/?fref=ts
Prosim vsetkych zaujemcov, aby sa prihlasili do 31.8.2017 na adrese szj@sailing.sk.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková