Aktualita

26.10.2017 - skolenie trenerov FTVS

Dovoľujem si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor, aktuálne jeseň 2017
- II. stupeň 1.polovica decembra 2017 1.všeobecná časť
- III. stupeň december 2017 – január 2018 1.všeobecná časť
Informácie o vzdelávacích programoch:
http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20172018/
https://www.facebook.com/Trénerská-akadémia-FTVŠ-UK-1574249089525848/?fref=ts
Prihlasky zasielajte prosim mailom na szj@sailing.sk.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková