Aktualita

30.10.2017 - Laser - nova webstranka

ALT Laser Slovensko informuje o spustení novej webovej stránky www.undersail.sk Tu nájdete okrem reportáží z absolvovaných pretekov a sústredení aj informácie o konaní tých pripravovaných, spolu s možnosťou sa na ne prihlásiť a diskutovať. Budeme radi keď nás budete sledovať a zapájať sa či virtuálne na tejto stránke, alebo priamo svojou účasťou na našich podujatiach.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková