Aktualita

20.02.2018 - Zmeny v termínovom kalendári

Pre sprehľadnenie termínového kalendára bola pre sústredenia a tréningy vytvorená samostatná štruktúra. V termínovom kalendári tak už od tohto roku nájdete iba preteky. Sústredenia a tréningy nájdete v sekcii Sústredenia a tréningy. Okrem reprezentačných (koeficient 3) a lokálnych (koeficient2) sústredení zastrešovaných v rámci výziev SZJ je tu priestor pre kluby, aby zverejnili termíny tréningov na klubovej úrovni (koeficient 1). Pre zaradenie tréningov do kalendára postačuje predsedovi súťažnej komisie zaslať údaje o plánovanom tréningu v štruktúre dátum, doba trvania, miesto (vodná plocha), tréner/tréneri, ktorí budú klubový tréning zabezpečovať a triedy pre ktoré je tréning organizovaný.
Okrem toho pribudli v termínovom kalendári linky s rýchlymi filtrami pre lodné triedy a vodné plochy.

Informáciu vložil : Marián Babjak