Aktualita

20.03.2018 - ŠKOLENIE ROZHODCOV JACHTINGU

TERMÍN a MIESTO
14.4.2017 (09:00- 18:45)-15.4.2017(08:30-16:00), Liptovský Mikuláš, http://www.gajos.sk/
PRE ZAUJEMCOV O KVALIFIKÁCIU
Klubový pretekový rozhodca. (rozhodca začiatočník)
Regionálny protestový rozhodca - sudca.
OBSAH:
Seminár 1 - ZÁKLADY PRETEKOVÝCH PRAVIDIEL JACHTINGU
Seminár 6 - ZÁKLADNÝ SEMINÁR - REGIONÁLNY SUDCA
detaily nájdeš na adrese http://sailing.sk/Doc/Smernica_rozhodcovia.pdf
NÁKLADY
SZJ preplatí cezpoľným účastníkom cestu a ubytovanie s raňajkami.
Ubytovanie - je možné objednať na sekretariáte SZJ.
PODMIENKY ÚČASTI
1. zaslanie prihlášky do termínu 29.3.2018 s nižšie uvedeným obsahom na adresu - vanicky@rasax.sk , v kopii na szj@sailing.sk
Hlásim sa na školenie rozhodcu jachtingu.
Meno:
priezvisko:
Bydlisko:
Telefón ( mobil):
Email:
Stupeň odbornej spôsobilosti, na ktorý sa hlásim:
2. preštudovanie:.
o PRETEKOVÉ PRAVIDLÁ JACHTINGU 2017/2020, http://sailing.sk/Doc/Pravidla_2017-2020_SK.doc
o ZBIERKA PRÍPADOV 2008-2012, http://sailing.sk/Doc/ZbierkaPripadov2017-2020.pdf
3. ubytovanie - ak potrebuješ, objednaj si na sekretariáte SZJ - szj@sailing.sk

UKR zorganizuje školenie iba pri počte záujemcov viac ako 10.
Po termíne zaslania prihlášok dostanú prihlásení emailom potvrdenie o detailoch školenia.

Teším sa na stretntie
Predseda ÚRK
Ing. Dušan Vanický
Bystrická 4
040 11 Košice
mobil 0907 905 558
email: vanicky@rasax.sk

Informáciu vložil : Dušan Vanický