Aktualita

25.03.2018 - FTVS skolenie trenerov III. stupen

Milí tréneri,
FTVŠ si Vás dovoľuje informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner III. kvalifikačného stupňa, predbežne:
- 1. všeobecná časť 12.-15. apríl 2018,
- 2. všeobecná časť 27.-29. apríl 2018 (termíny sa môžu ešte upravovať).
V prípade záujmu pošlite prosím prihlášky do 8.4.2018 na szj@sailing.sk

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková