Aktualita

04.04.2018 - ZRUŠENÉ ŠKOLENIE ROZHODCOV

Pre nedostatok prihlásených je školenie plánované na 14.-15. apríla zrušené.
Predseda ÚRK
Dušan Vanický
Bystrická 4
040 11 Košice
mobil 0907 905 558
email: vanicky@rasax.sk

Informáciu vložil : Dušan Vanický