Aktualita

07.04.2018 - Valne zhromazdenie ALT Optimist

Valne zhromazdenie ALT Optimist sa uskutocni 21.4.2018 v Senci v klubovni JK Tatran po skonceni rozjazd preteku preteku Kristalovy pohar. V pripade bezvetria, sa stretnutie uskutocni pocas cakania na vietor.
Zuzana Brestovska
ALT Optimist

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková