Aktualita

16.04.2018 - PRAKTICKÉ ŠKOLENIE ROZHODCOV-SUDCOV NA N.MLÝNOCH

Český Svaz Jachtingu usporiada praktické školenie počas pretekov na Nových Mlýnoch 26.-27.5.2018.
Teória, prax na vode ( DOD P), prax pri vedení protestov. Počet účastníkov je limitovaný, ale možno sa podarí zabezpečiť účasť aj pre niekoho zo SZJ.
Záujemcovia, kontaktujte prosím:
Predseda ÚRK
Ing. Dušan Vanický
Bystrická 4
040 11 Košice
mobil 0907 905 558
email: vanicky@rasax.sk

Informáciu vložil : Dušan Vanický