Aktualita

15.05.2018 - Vývoj v OH triedach na polročnom zasadnutí World Sailing

World Sailing Council napriek vážnym výhradám mnohých členov, dnes väčšinou hlasov schválil ohľadom OH 2024 nasledujúce disciplíny:

a) Disciplíny s nezmenenými triedami:
1. Men`s One Person Dinghy - Laser*
2. Women`s One Person Dinghy - Laser Radial*
3. Women`s Skiff - 49erFX
4. Men`s Skiff - 49er
5. Mixed Two Person Multihull - Nacra 17
* zrejme sa bude vyvíjať výstroj ( plachta?)

b) Disciplíny so zmenenými triedami:
6. Men`s Windsurfer **
7. Women`s Windsurfer **
8. New Event, Mixed One-Person Dinghy ***
9. New Event, Mixed Two Person Dinghy ***
10. New Event, Mixed Kite ***
** trieda- (výstroj) môže zostať, alebo sa meniť
*** trieda ( výstroj) sa musí meniť

Ďalšie kroky (možno prekvapivé) budú prijaté na výročnom generálnom zhromaždení v Novembri 2018.

Informáciu vložil : Marián Babjak