Aktualita

18.05.2018 - Zmena terminu Zatoka Cup 2018 na 16.-17.6.2018

YC Domaša Zátoka oznamuje, že pretek TK 310 - Zátoka Cup 2018 sa uskutoční v skoršom termíne a to 16.6.-17.6.2018 . Jedná sa o Majstovstva oblasti pre lodnú triedu KJP.
Mokáň Miroslav
predseda KVO

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková