Aktualita

09.07.2018 - Skolenie trenerov FTVS

FTVŠ si Vás dovoľuje informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner I. II. a III. kvalifikačného stupňa, predbežne:
- I. stupeň (druhá polovica októbra, predbežne 19. – 21.október 2018)
- II. stupeň (podľa záujmu)
- III. stupeň (druhá polovica novembra)
V prípade, že máte záujem o uvedený vzdelávací program, pošlite mi prosím prihlášku na szj@sailing.sk.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková