Aktualita

07.08.2018 - Preteky ČTK 257

Organizátor pretekov oznamuje, že preteky ČTK 257 - 24 hodinovka - FIVING CUP - PLM, budú organizované iba ak bude prihlásených minimálne 5 lodí. Preto žiada všetkých záujemcov aby sa bezodkladne zaregistrovali. Registrácia je možná do 9.8. 24:00
Prihlasovanie na preteky je https://www.regaty.sk/#/regatta-detail/16
Organizátor žiada pretekárov aby štartovné uhrádzali iba v prípade ak bude prihlásených minimálne 5 lodí. V opačnom prípade generovanú faktúru ignorujte.

Informáciu vložil : Marián Babjak