Aktualita

23.08.2018 - Majstrovstva Slovenska Dunaj

Upozorňujeme pretekárov, ktorí sa chcú zúčastniť MMSR 2018 na vodnom diele Gabčíkovo, že 1.9.2018 je posledný termín na podanie prihlášky za 30€ na pretekára.
Štartovné po tomto termíne je 40€ za pretekára.
Prihlášky sú na adrese http://yachtcentrum.sk/dokumenty?download=19:prihlaska-k-pretekom-mmsr-a-vcs-2018
Vyplnené prihlášky je možné poslať mailom na adresu info@yachtcentrum.sk.
Ubytovanie je možne v kempe v areáli vo vlastných stanoch a karavanoch za 3€/osoba/deň.
Ďakujem
Milan Boroš

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková