Aktualita

28.10.2018 - Skolenie trenerov II. a III. stupen

Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner II. a III. kvalifikačného stupňa :
- II. stupeň je v termíne – 1.časť 30.11.18 - 2.12.18 a 2.časť plánovaná na február 2019
- III. stupeň je v termíne – 1.časť 22.11.18 – 25.11.18 a 2.časť 11.1.19 – 13.1.19
Prosím záujemcov, aby sa prihlásili na szj@sailing.sk.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková