Aktualita

18.11.2018 - Navrh na udelovanie vyznamenani SZJ

Vazeni zastupcovia klubov, tak ako kazdy rok aj teraz Vas prosim o predlozenie navrhov na udelenie oceneni SZJ. Ocenenia sa udeluju v sulade so smernicou c. 6. Prosim o zaslanie navrhov s kratkym odovodnenim do 31.12.2018 na adresu szj@sailing.sk.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková