Aktualita

20.12.2018 - Oznámenie o doplňujúcich voľbách do VV SZJ

Doručením písomného vzdania sa členstva vo VV SZJ Giedriusa Alksnevičiusa, v súlade s časťou 7 bod (4) Stanov SZJ zanikol jeho mandát predsedu trénerskej komisie SZJ. V súlade s časťou 7 bod (6) VV SZJ vypisuje doplňujúce voľby do VV SZJ nasledovne:
1. Doplňujúce voľby na predsedu trénerskej komisie SZJ.
2. Doplňujúce voľby na predsedu komisie mládeže.*
* VV SZJ nominoval na funkciu predsedu trénerskej rady SZJ súčasného predsedu komisie mládeže. V prípade jeho zvolenia za predsedu trénerskej komisie SZJ budú vykonané aj doplnkové voľby na predsedu komisie mládeže.

Návrh Volebného poriadku doplnkových volieb Generálneho zhromaždenia Slovenského zväzu jachtingu je zverejnený na www.sailing.sk v sekcii DokumentyNávrh zmien dokumentov GZ SZJ 2019.

Formulár nominácie pre doplnkové voľby je zverejnený na www.sailing.sk v sekcii DokumentyGenerálne zhromaždenie SZJ 2019.

V súlade s vyššie uvedeným dokumentom bude prijímanie návrhov na kandidátov s uvedením funkcií uzatvorené dva dni pred konaním GZ o 24:00 hod.

Informáciu vložil : Marián Babjak