Aktualita

22.12.2018 - Skolenie trenerov I. stupen

Dovoľujem si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner I. stupňa bude v termíne 15.2.20119 - 17.2.2019.
V prípade, že máte záujem, pošlite informáciu na szj@sailing.sk.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková