Aktualita

29.01.2019 - GZ ALT KJP a NL

Dňa 16. marca 2019 sa vo Zvolene uskutoční spoločné zasadnutie Generálneho zhromaždenia Asociácií lodných tried Kajutové plachetnice (ALT KJP) a Námorné lode (ALT NL).
Pozývame týmto na toto zasadnutie všetkých kajutových a námorných jachtárov a športových odborníkov.
Keďže ALT Námorných lodí si musí zvoliť nové vedenie, zasielajte prosím do 15.03.2019 na mejlové adresy csudayzdenek@gmail.com a peter.repan@pce.sk návrhy na kandidátov na predsedu výkonného výboru (VV) a štyroch členov VV ALT NL.

Pozvánky na GZ ALT KJP a GZ ALT NL

S pozdravom VV ALT KJP a VV ALT NL

Informáciu vložil : Marián Babjak