Aktualita

14.02.2019 - 2% z daní

Informácia pre tých čo chcú pomôcť SZJ 2% z daní :
IČO: 30793211
Právna forma: občianske združenie
Prijímateľ: Slovenský zväz jachtingu
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava

Informáciu vložil : Igor Lehota