Aktualita

23.07.2019 - Špecializačné školenie trénerov pre triedu LASER

Dňa 8.8.2019 v Námestove v priestoroch TJ Motor - Yacht Námestovo sa uskutoční špecializačné školenie trénerov pre triedu LASER.
Lektor: Michal Andel

Program:
1. Teoretická časť 09:00 – 11:30
2. Praktická časť 12:30 – 18:00

Záujemci o školenie prihláste sa na sekretariáte SZJ do 4.8.2019. Školenie nebude realizované, ak sa neprihlásia minimálne 3 tréneri.

Informáciu vložil : Marián Babjak