Aktualita

11.09.2019 - FTVS skolenie trenerov

Dobrý deň, dovoľujem si Vám pripomenúť informáciu o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská/Inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/ inštruktor I. stupňa bude v termíne 11.10.-13.10.2019
V prípade, že máte záujem, prihláste sa na adrese szj@sailing.sk
Informácie o vzdelávacích programoch I. až III. stupňa :
Internetová stránka
https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20192020/

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková