skolenie trenerov FTVS

Dovoľujem si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plánovaný vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner II. kvalifikačného stupňa : II. stupeň je v termíne – 1.časť 25.10.19 – 27.10.19 a 2.časť je plánovaná na 14.12.19 - 15.12.19.
V prípade záujmu pošlite info na szj@sailing.sk.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  27.09.2019