Aktualita

31.10.2019 - Uzávierka výsledkov pre TR5

15.novembra sa ako každoročne uzatvára hodnotenie reprezentácie podľa TR5.
žiadame všetkých pretekárov, aby si skontrolovali, či majú nahodené všetky výsledky na sailing.sk a či majú všetky preteky správne započítané pre vyhodnotenie TR5.
Nezrovnalosti nahláste emailom na webmaster@sailing.sk.

Informáciu vložil : Marián Babjak