Pracovna verzia TK 2020

V sekcii Termínový kalendár je už Pracovná verzia Termínového kalendára 2020. Prosím všetkých predsedov klubov a predsedov ALT o súčinnosť pri tvorbe kalendára na rok 2020. Predsedov ALT zaslať na Súťažnú komisiu zahraničné preteky, na ktorých sa chcú pretekári zúčastniť.

Informáciu vložil : Adam Brestovský  30.11.2019