navrhy na ocenenia SZJ

Vazeni zastupcovia klubov,
Ziadame Vas o predlozenie navrhov na ocenenia SZJ v sulade so smernicou http://www.sailing.sk/Doc/F6_vyznamenania_SZJ.pdf
Svoje navrhy posielajte prosim mailom do 15.01.2020.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  22.12.2019