ZÍSKANIE ROZHODCOV NA PRETEKY

Organizátori veľkých pretekov v sezóne 2020 môžu získať na svoje preteky rozhodcov zo zahraničia, za podmienok EUROSAF výmenného programu. (= bez nákladov na ich cestovné).
Naši rozhodcovia, ktorí majú záujem získať zahraničné skúsenosti, sa môžu uchádzať o účasť na veľkých regatách v zahraničí.
Záujemcovia, kontaktujte
Dušan Vanický
vanicky@rasax.sk
+421 907 905 558

Informáciu vložil : Dušan Vanický  06.01.2020