VV SZJ zverejnil znenie výzvy 2/2020

VV SZJ zverejnil znenie výzvy 2/2020 - LOKÁLNE SÚSTREDENIA V ROKU 2020
Výzva 2/2020 - LOKÁLNE SÚSTREDENIA V ROKU 2020

Informáciu vložil : Marián Babjak  20.01.2020