Zverejnenie Výzvy VV SZJ

V sekcii dokumenty bola zverejnená výzva Žiadosť o pridelenie tréningových lodí OPTIMIST. Dátumom ukončenia predkladania žiadostí je 29.2.2020.
Text výzvy

Informáciu vložil : Marián Babjak  12.02.2020