Výzva na predkladanie ponúk 1

VV SZJ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na dodávku 20 ks tréningových plachetníc Optimist. Termín ukončenia predkladania ponúk je 26.4.2020.

Prílohy :
Vyzva_na_predkladanie_ponuk_1.pdf
Call_for_bids_1.pdf

Informáciu vložil : Marián Babjak  25.03.2020