Organizovanie pretekov aj nadalej zakazane

Mili organizatori,
podla opatrenia hlavneho hygienika je organizovanie sportovych pretekov aj nadalej zakazane - vid opatrenie.
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  21.05.2020