Zverejnenie rozpisu pretekov

Od 3. júna môžeme začať pretekať. Na stránke bol zverejnený rozpis pretekov ČTK 252 - Júnová regata na Liptovskej Mare. Na tieto preteky boli preložané preteky Slovenského pohára pre triedy Optimist a 29er. Okrem toho sú preteky súčasťou Slovenského pohára pre triedy Laser Radial a Vaurien.
Prosím venujte zvláštnu pozornosť bodu 16. Rozpisu pretekov.
http://sailing.sk/rozpisy/2522020.pdf

Prílohy :
1433_2522020.pdf

Informáciu vložil : Marián Babjak  02.06.2020