Zmena termínu pretekov Interpohára v Požsku

Na základe oznámenia požskej strany, budú preteky Interpohar - Puchar Beskydow trva iba dva dni namiesto pôvodne plánovaných 3 dní.

Informáciu vložil : Marián Babjak  04.08.2020