Pozvánka na Valné zhromaždenie ALT OPTIMIST

Pozývam Vás na Valné zhromaždenie ALT OPTIMIST, ktoré sa uskutoční v sobotu 19.9.2020 na VD Gabčíkovo v Šamoríne. Čas sa upresní podľa poveternostných podmienok a bude zverejnený na nástenke organizátora preteku.
Zuzana Brestovská
predseda ALT OPTIMIST

Informáciu vložil : Zuzana Brestovská  17.09.2020