EKOLÓGIA JACHTÁRSKEHO KLUBU

WORLD SAILING spustil online nástroj, ktorý má pomôcť jachtárskym klubom k trvalej udržateľnosti a znižovaniu ich dopadu na životné prostredie.
Popis, príručku a online nástroj v angličtine nájdete na:
https://www.sailing.org/news/90520.php#.X6Av_oj0lO9

Informáciu vložil : Dušan Vanický  02.11.2020