Súťažný poriadok 2021 - SUP

Vážení jachtári, blíži sa začiatok nového roka a s tím aj každoročné Generálne zhromaždenie. Pripravujeme nové dokumenty na novú súťažnú sezónu a týmto by som Vás chcel vyzvať ak má niekto návrh zmien do SUP - Súťažného poriadku - prosím zašlite ich na adresu: brestovsky@sailing.sk do 15.12.2020. Vopred ďakujem. Predseda Súťažnej komisie

Informáciu vložil : Adam Brestovský  14.11.2020