Nové tréningové lode pre Tréningové centrá mládeže

Nové tréningové lode pre Tréningové centrá mládeže
V júni 2020 sme odovzdali 20 tréningových lodí, ktoré sme zaobstarali vďaka finančnej podpore Slovenského olympijského a športového výboru. Z rozpočtu Ministerstva školstva bolo na projekt modernizácie vyčlenených 27.000,- Eur pre Slovenský zväz jachtingu.
Nové lode slúžia na pravidelné tréningy detí. Vďaka tejto podpore sa podarilo rozbehnúť pravidelné tréningy na Zemplínskej Šírave. Do projektu sa zapojili aj dva jachtárske kluby na Domaši, ktoré sa doteraz venovali hlavne výchove úspešných surfistov. Nové lode zlepšili materiálne vybavenie klubu na Oravskej priehrade a uspokojili enormný dopyt po lodiach na VD Gabčíkovo.
Odvážne sú i plány do budúcna. V roku 2021 sa pripravuje otvorenie Mládežníckeho tréningového centra v Košiciach nad Jazerom. Štyri z tréningových lodí budú prioritne určené pre toto tréningové centrum.
Po celom Slovensku sú mnohé deti, ktoré jachting zaujíma, ale vysoké vstupné náklady väčšinu rodičov odradia. Možnosť vyskúšať si tento šport bez nutnosti vstupných investícií nám umožní pritiahnuť viac nádejných pretekárov, ktorí nás v budúcnosti budú reprezentovať nielen doma ale aj v zahraničí. Zároveň tieto lode odbremenia trénerov od nutnosti zabezpečovať lode pre trénujúce deti.
Veríme, že táto investícia sa bude využívať efektívne niekoľko rokov a pomôže deťom zoznámiť sa s takým krásnym športom ako je jachting. Podpora zo strany Slovenského olympijského a športového výboru a Ministerstva školstva bola významnou podporou detí a mládeže v jachtárskej obci.

Prílohy :
clanok.pdf

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  10.12.2020