FTVS skolenie trenerov 2021

Milí jachtári,
dovoľujem si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.
Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. a II. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia prezenčne alebo dištančne (on-line), v závislosti od epidemiologickej situácie:
- I. stupeň - predbežne v termíne: 26.3.-28.3.2021
- II. stupeň - predbežne v termíne: 1. časť 26.2.-28.2.2021 a 2.časť 23.4.-25.4.2021
Prihláška posielajte mailom na szj@sailing.sk s údajmi: meno, priezvisko, telefónne číslo, email.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  14.12.2020