Generálne zhromaždenie SZJ

Vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku bude GZ SZJ realizované 6.2.2021 formou online mítingu.

VV SZJ zabezpečí:
1. Predplatenie služieb Webex meeting
2. Vytvorenie webového rozhrania pre hlasovanie na GZ SZJ
3. Vytvorenie platformy na otestovanie pripojenia k mítingu a hlasovania na GZ SZJ pre účastníkov GZ SZJ minimálne 3 krát pre zasadnutím GZ SZJ

Podľa bodu 5, článku 5 Stanov SZJ nebude možné prijímať rozhodnutia v bode 15 článku 6 Stanov SZJ.

Informáciu vložil : Marián Babjak  07.01.2021