Uzatvorenie vyzvy 2/2021 Lokalne sustredenia

Upozornujem vsetkych zaujemcov, ze Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia sa uzatvara 28.2.2021.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  26.02.2021