Preloženie preteku CTK 301 - Ľadový muži

Ľadoví muži sa nebude organizovať vzhľadom na momentálnu situáciu COVID-19, dohodli sme sa na odklade pretekov predbežne na Máj. Pavol Lopuchovský

Informáciu vložil : Adam Brestovský  04.04.2021