Preloženie pretreku ČTK 501

Slovenský modelárský zväz prekladá Slovenský pohár I-RG65 ČTK 501 z 17.4.2021 na 11.9.2021. Zároveň sa mení aj miesto, nové miesto je Rimavská Sobota. Usporiadateľ Slovenský modelárský zväz.

Informáciu vložil : Adam Brestovský  29.08.2021