Zmena miesta ČTK 505 - Veľká cena Slovenska - radiom riadené plachetnice.

Zmenu miesta pre Veľkú cenu Slovenska - rádiom riadené plachetnice ČTK 505 miesto - nové miesto: Bratislava Štrkovec termín zostava 25.9.2021.

Informáciu vložil : Adam Brestovský  09.09.2021