VZ ALT OPTIMIST


Vážení členovia ALT Optimist, tréneri, rodičia...

v nadväznosti na blížiace zhromaždenie ALT Q chcem ospravedlniť svoju neúčasť pre pracovné povinnosti.

Ako uvádza Zuzka, tento rok bude rokom volebným. Dávam preto do pozornosti aj pripravovanú koncepciu štátneho trénera Optimist, ktorá bude aktuálna v nasledujúcej sezóne 2022. Nomináciu a návrhy na pozíciu štátneho trénera bude predkladať predseda ALT Q. Štátny tréner bude volený členmi Trénerskej rady a schvaľovaný VV SZJ. Je preto na mieste aby ste rozdiskutovali aj túto tému a porozmýšľali nad možnými kandidátmi na nomináciu.

Dovoľte mi poďakovať sa vám za doterajšiu spoluprácu počas činnosti s jachtárskou mládežou, ktorej som sa aktívne venoval od roku 2011 rovných 10 rokov. Som veľmi rád, že som sa mohol pričiniť nielen na výchove mladých jachtárov ale aj zapísať sa do ich detstva skvelými zážitkami, ktoré sme spoločne prežili. S nadšencami, členmi VV SZJ a trénermi sa nám podarilo vybudovať základy funkčného systému, ktorý sa zaoberá náborovými aktivitami, kondičnou prípravou, prípravou začiatočníkov, pokročilých aj reprezentácie a vzdelávaním trénerov za čo im taktiež ďakujem.

Verím, že Slovenský jachting a našich najmladších Opťákov čakajú ďalšie kroky k lepšiemu. Z pracovných a rodinných dôvodov som sa však rozhodol na teraz prerušiť svoju prácu trénera. Budem veľmi rád ak aj moje deti nadchne jachting natoľko, že ma raz možno privedú späť do trénerského člna...

Dokým budem zvoleným členom VV, budem sa naďalej usilovať o zvyšovanie úrovne Slovenského jachtingu aspoň z pozície Predsedu Trénerskej rady v rámci možností najlepšie ako viem.

s pozdravom,
Jakub Kaňuk

Informáciu vložil : Jakub Kaňuk  13.09.2021