FTVS - skolenie trenerov

Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. až III. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia dištančne (on-line) v termínoch:
I. stupeň - v termíne: 15.-17. októbra 2021

II. stupeň - v termíne: 1.časť 12.-14. novembra 2021 a 2.časť 11.-13. februára 2022
III. stupeň – v termíne: 1. časť 28.-31. novembra 2021 a 2. časť 25.-27. februára 2022
V prípade záujmu sa prihláste na szj@sailing.sk v rozsahu meno, email, mobil.

Informáciu vložil : Zuzana Bodnáriková  14.09.2021