Slovenský Olympijský a Športový Výbor - pracovné stretnutie

Tieto zaujímavé informácie boli prezentované a diskutované:
- Podpora významných medzinárodnch podujatí, metodika prípravy a žiadosti,
- Fond na podporu športu (podpora podujatí a modernizácia športovej ifraštruktúry),
- Návrh Zákona o športe (Zbytočne rozsiahly 68 strán, inde CZE, POL… len pár strán. Je nezmyselne zaťažujúci / kontroly, predpísané formuláre, zápisnice, video-audio záznamy zo zasadaní…).
Najbližšie bude mať SOŠV Valné zhromaždenie koncom mája.

Informáciu vložil : Martin Mydlik  19.04.2023