64. valné zhromaždenie a 30 rokov SOŠV

Viceprezident MOV(IOC)Juan Antonio Samaranch ml. v svojom príhovore okrem iného spomenul súčasnú výzvu olympizmu, dostať šport von zo štadiónov, čím by bol bližšie k ľudom a dostupnejší. Zaujímavý spoločný projekt MOV a UNHCR k utečencom predstavil vysoký komisár UNHCR Stylianos Kostas, ku ktorému sa hlási aj SOŠV, je dostať šport k talentovaným utečencom resp. podporiť ich vtiahnutím do športu, nech sa môžu ďalej rozvíjať. Slovenský Olympíjsky a Športový Výbor má 30 rokov a všetci si prajeme nech budúcnosť olympizmu u nás je naďalej úspešná. Pamätný list k 30 výročiu prikladám.

Prílohy :
1685_IMG_3498.pdf

Informáciu vložil : Martin Mydlik  26.05.2023