Formuláre na vyúčtovania príspevkov

Prosím všetkých žiadateľov o príspevky zo zdrojov SZJ, aby v súlade so smernicou F1 - Zásady financovania SZJ, vyúčtovania predkladali na predpísaných tlačivách uvedených na stránke SZJ - Dokumenty - E. Formuláre (záväzné). Ďakujem

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  08.08.2023