Aktuality

Pridať aktualitu

Nasledujúca strana >>> 

NA PRIPOMIENKOVANIE: Smernice k vzdelávaniu trénerov a animátorov SZJ

Pripravili sme smernice k vzdelávaniu trénerov – aktualizovaná smernica a nová smernica k vzdelávaniu športových odborníkov- animátorov v jachtingu.
Už od roku 2022sme v SZJ začali školiť športových odborníkov podľa novej metodiky v spolupráci s World Sailing a teraz potrebujeme schváliť smernice, ktoré sú podľa toho upravené a doplnené aj o systém evidencie trénerov, animátorov a ich dosiahnutého vzdelania a špecializácii.

Smernice a prezentaciu v PDF s vysvetlenim si najdete tu (skopír ...

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  24.11.2023
  

2023 World Sailing Konferencia a World Sailing Generálne Zhromaždenie

Od 13 do 18 novembra sa v Španielskej Malage zišlo z celého sveta vyše 300 delegátov, dobrovoľníkov, členov výborov, vedenia WS a jeho rady na prehodnotenie a diskutovanie WS stratégie na nasledujúce roky ako aj ratifikovanie kľúčových rozhodnutí, ktoré budú mať dopad na všetky úrovne jachtárov od profesionálnych až po rekreačných a ovplyvnia aj formát súťaží.
Niečo viac a detailnejšie si môžete pozrieť v priloženom súbore (kliknúť na názov aktuality).

Informáciu vložil : Martin Mydlik  18.11.2023
  

Vyzva na usporiadanie MSR2025

Zapadnym klubom: v prilohe vyzva na predkladanie projektov na usporiadanie MSR2025 v okruhovom jachtingu.

Informáciu vložil : Milan Loukota  17.11.2023
  

Vzdelávania pre Organizátorov a Rozhodcov pretekov.

Komisia rozhodcov Českého Svazu Jachtingu pripravila bohatý vzdelávací program pre záujemcov o problematiku organizácie pretekov a rozhodovania.
S ich láskavým súhlasom zverejňujeme LINK NA ICH POZVÁNKU, ktorú týmto rozširujú aj na rady záujemcov zo Slovenska:
https://www.sailing.cz/clanky/vzdelavani-rozhodcich-zima-2324
Väčšina prednášok je on-line, na ten posledný - prezenčný kurz - vo februári v Brne je obmedzená účasť a tak výber prípadných záujemcov urobí včas Ústredná Komisia Rozhodcov SZJ.
Tento prezenčný kurz je určený pre ...

Informáciu vložil : Dušan Vanický  13.11.2023
  

Boot Dusseldorf 20.-21.1.2024

Organizuje sa zájazd na boot Dusseldorf 20.-21.1.2024.(www.boot.com)
Predbežný plán cesta vlakom so spacími vozňami v piatok večer 20:10 z Viedne, ráno sa zobudíme v Dusseldorfe.V sobotu návšteva boot Dusseldorf do 18:00, následne prespíme na hoteli a v nedeľu pokračujeme na výstave a večer 21:15 odchádza vlak z Dusseldorf. Ak by sa nás nazbieralo viac možno by sme zvolili aj iné možnosti dopravy (vlastný bus).
V prípade záujmu nahláste sa do 20.11.2023 na mail urik.sailing@gmail.com

Informáciu vložil : Martin Mydlik  07.11.2023
  

Zverejnenie výzvy VV SZJ 1/2024

VV SZJ zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí:
Výzva 1/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti kondičnej prípravy a lokálnych sústredení v roku 2024. Dátum ukončenia predkladania žiadostí je 01.12.2023.

Informáciu vložil : Marián Babjak  03.11.2023
  

Návrh nových stanov SZJ

V prílohe si môžete pozrieť návrh nových stanov SZJ 2024, ktoré zahrňujú:

- stručná prezentácia
- návrh stanov
- organizačná štruktúra
- logo typ

a sú týmto zverejnené na verejnú diskusiu do 31.12.2023. Všetky pripomienky budú zvážené a zakomponované do definitívneho znenia, ktoré by sme mali schvaľovať na GZ SZJ vo februári 2024. Zverejnenie finálneho návrhu bude ešte pred GZ. Pripomienky adresujte prosím na dusan.vanicky@gmail.com

Informáciu vložil : Martin Mydlik  01.11.2023
  

Sekretariát SZJ - čerpanie dovolenky

Z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 24.10. - 10.11.2023 bude prevádzka sekretariátu SZJ v obmedzenom režime. Ďakujem za pochopenie. Gabriela Dolanová

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  20.10.2023
  

Predsedníčka oblasti KVO Orava

Novou Predsedníčkou KVO Orava sa stala Michaela Bačová.
Členovia VV SZJ včera s radosťou prijali túto správu. Gratulujeme Michaele a tešíme sa na spoluprácu pri rozvoji jachtingu v regióne Oravy a na Slovensku.

Informáciu vložil : Martin Mydlik  13.10.2023
  

Zúčtovanie klubových aktivít

Prosím všetky kluby, ktoré ešte nepodali 1) vyúčtovanie príspevkov na činnosť klubu, 2) vyúčtovanie príspevku na mládež, 3) žiadosť o príspevok na preteky, 4) zúčtovanie dotácie v rámci výzvy 1 - oblasť kondičnej prípravy a lokálnych sústredení, aby tak urobili v čo najskoršom termíne. Ďakujem

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  12.10.2023
  

Nasledujúca strana >>>