Dokumenty SZJ

 Základné dokumenty (záväzné) (A) 

 Poriadky (záväzné) (B) 

 Zásady (záväzné) (C) 

 Smernice (záväzné) (CA) 

 Propozície a VPS (záväzné) (CB) 

 Pravidlá (záväzné) (D) 

 Formuláre (záväzné) (E) 

 Informatívne materiály (F) 

 Výsledky a rebríčky (G) 

 Zápisnice (H) 

 Publikácie (I) 

 Regatový informačný systém (J) 

 Optimist (K) 

 Kajutové plachetnice (L) 

 Medzinárodné dokumenty (M) 

 Antidoping (N) 

 Generálne zhromaždenie SZJ 2020 (O) 

 Návrh zmien dokumentov GZ SZJ 2020 (OA) 

 Výzvy VV SZJ (P) 

 Verejné obstarávanie (PA) 

 Rozhodcovia (R) 

 Vyúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu (S) 

 Tréneri (T) 

 Dokunemty ALT 29er (U1) 

 Dokunemty ALT 420 (U2) 

 Dokumenty VV SZJ (V) 

A. Základné dokumenty (záväzné)
A16 2020 Vyhodnotenie výzvy o pridelenie tréningovýchí
A15 Stanovy 2019
A14 Stanovy SZJ 2018
A13 Stanovy SZJ 2018
A12 Stanovy SZJ 2018
A11 Sprava volebnej komisie GZ 2016
A10 Stanovy SZJ 2017
A9 Volebny poriadok
A7 Zákon o športe 2016
A6 Ako sa stať členom SZJ
A5 Rozpracovanie koncepcie Slovenský šport 2020
A4 Stanovy Slovenského zväzu jachtingu
A3 Zákon o organizácii a podpore športu
A2 Programové vyhlásenie VV SZJ
B. Poriadky (záväzné)
B18 Súťažný poriadok 2020 (SUP 2020)
B17 Súťažný poriadok 2019
B16 Súťažný poriadok 2018
B15 Súťažný poriadok 2017
B14 Súťažný poriadok 2016 (SUP2016)
B13 Súťažný poriadok 2015 (SUP 2015)
B12 Súťažný poriadok 2014 (SUP 2014)
B11 Súťažný poriadok 2013 (SUP 2013)
B10 Súťažný poriadok 2012 (SUP 2012)
B9 Súťažný poriadok 2011 (SUP 2011)
B8 Súťažný poriadok 2010 (SUP 2010)
B7 Súťažný poriadok 2009 (SUP 2009)
B6 Organizačný poriadok KVO
B4 Rokovací poriadok Výkonného výboru SZJ
C. Zásady (záväzné)
C29 Triedové pravidlá BeneteauFirst 35 a First 45
C28 Narodne Obmedzenie ORC Club
C6 Zásady a postup pri tvorbe termínového kalendára
C2 ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODVOLACEJ KOMISIE SZJ
CA. Smernice (záväzné)
CA14 Smernica SZJ k vzdelávaniu športových odborníkov
CA13 Smernica SZJ k vzdelávaniu trénerov O11
CA12 F2 prispevky klubom
CA11 Smernica o športových odborníkoch v SZJ O10
CA10 Organizacne jednotky SZJ F9
CA9 Smernica o elektronickom hlasovani F8
CA8 Financne ohodnotenie trenerov (Smernica F4)
CA7 Mimoriadna registrácia pretekárov (Sm. č. 7)
CA5 Smernica o udeľovaní vyznamenaní v SZJ (Sm. č.6)
CA4 Spôsob financovania reprezentácie (Sm. TR5)
CA3 Majetok a inventarizácia v SZJ (Sm. F3)
CA1 Financovanie akcií zab. z prostriedkov SZJ (Sm.F1)
CB. Propozície a VPS (záväzné)
CB26 Propozicie Slovenskeho pohara 2020
CB25 Propozicie MSR 2020
CB24 Propozicie Slovenského pohára 2019
CB23 Propozície MSR 2019
CB22 Propozície Slovenského pohára 2018
CB21 Propozície M SR 2018
CB20 Propozície SP 2017
CB19 Propozície M SR 2017
CB18 Všeobecné plachetné smernice 2016
CB17 Propozície SP 2016
CB16 Propozície M SR 2016
CB15 Propozície M SR 2015
CB14 Propozície SP 2015
CB13 Propozície SP 2014
CB12 Propozície M SR 2014
CB11 Všeobecné plachetné smernice 2013
CB10 Propozície SP 2013
CB9 Propozície M SR 2013
CB8 Propozície M SR a SP 2012
CB7 Všeobecné plachetné smernice 2012
CB6 Propozicie M SR a SP 2011
CB5 Všeobecné plachetné smernice 2011
CB4 Propozície M SR a SP 2010
CB3 Všeobecné plachetné smernice 2010
CB2 Propozície M SR a SP 2009
CB1 Všeobecné plachetné smernice 2009
D. Pravidlá (záväzné)
D20 Pretekové pravidlá jachtingu 2021 až 2024
D19 PPJ 2017-2020 SK s opravami
D18 Zmeny a opravy v PPJ
D17 Zbierka prípadov 2017-2020
D16 Pretekové pravidlá jachtingu 2017-2020 SK
D15 Pretekové pravidlá jachtungu 2017-2020 ENG_SK
D14 Errata PPJ 2013
D13 Pretekové pravidlá jachtingu 2013 - 2016 (Sk)
D12 Vlastná situácia - vzor
D11 Protest draw
D10 Zbierka prípadov 2009-2012
D9 DOPLNOK K PRETEKOVÝM PRAVIDLÁM JACHTINGU 2009-2012
D8 Pretekové pravidlá jachtingu 2009 - 2012 (Sk)
D6 Interpretácia pravidla 42
D5 Pretekové pravidlá jachtingu 2005 - 2008 (En_Sk)
D4 Zbierka prípadov 2005-2008
D3 Pretekové pravidlá jachtingu 2005 - 2008
E. Formuláre (záväzné)
E48 Vyúčtovanie príspevku na preteky
E47 Vuúčtovanie príspevkov klubom
E46 ALT Optimist 2017
E45 Prihláška - predná strana pre KJP
E44 EFč.5 - Vyúčt.prac.cesty,hromadné vyúčt. cest.výd.
E43 Prihláška do SZJ
E42 Manuál pre prípravu a vyúčtovanie
E38 EFč.9 - Prezenčná listina
E37 EFč.4 - Vyúčtovanie podujatí a dotácií
E36 EFč.6 - Súhlas na použitie vlastného auta
E35 EFč.3 - Vyúčtovanie zahr.cesty, stravné a vreckové
E34 EFč.2 - Vyúčtovanie zálohy EUR
E33 EFč.1 -Požiadavka na zálohu EUR
E31 Záznam o dištančnom hlasovaní
E23 ÚRK - Tlačivo č.9 - Zápis na vode o porušení 42
E22 ÚRK - Tlačivo č.8 - Potrestané lode pre pr. 42
E20 ÚRK - Tlačivo č.6 - Plán prerokovania protestov
E19 ÚRK - Tlačivo č.5 - Vyhláška - PtK a protestný čas
E18 ÚRK - Tlačivo č.4e - Protestný formulár (ENG)
E17 ÚRK - Tlačivo č.4s - Protestný formulár (SVK)
E16 ÚRK - Tlačivo č.3 - Podpisový hárok
E15 ÚRK - Tlačivo č.2 – Záznam rozjazdy
E14 ÚRK - Tlačivo č.1 – Prihláška na preteky–zadná str
E13 ÚRK - Tlačivo č.1 – Prihláška na preteky –predná s
E12 Prehľad formulárov ÚRK 2005
E11 Dotazník pre aktualizáciu kontaktných adries
E6 Prestupový lístok Vzor "B"
E5 Prestupový lístok Vzor "A"
F. Informatívne materiály
F140 Zoznam talentovanej mladeze 2021
F139 Projekt modernizacie - nakup treningovych lodi
F138 Navysenie rozpoctu na cinnost a mladez
F137 Navysenie rozpoctu na cinnost a mladez
F136 Príspevky klubom 2020 a pretekárske licencie 2019
F135 Workshop pozvanka
F134 Zaradenie do OH repre 2019
F133 Zaradenie do statnej repre 2019
F132 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2019
F131 SOV Smernica o vyznamenaniach
F130 SOV Formular na vyznamenanie
F129 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2018
F128 Zoznam talentovaných športovcov 2018
F127 Zapisnica VZ ALT WS
F126 Sprava garanta VCS 2017
F124 Sprava garanta MMSR KJP 2017
F123 ziadost o vyplatu nahrady za stratu casu
F122 zmluva o vykone dobrovolnickej prace
F121 Príspevky na činnosť a na šport mládeže 2017
F120 SOV - ocenenia SOV - formular
F119 SOV - ocenenia SOV - smernica
F118 SOV - ocenenie Fair Play
F117 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2016
F116 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2016
F115 Zoznam talentovaných športovcov 2017
F114 Prihlaska MS, ME - LT Optimist
F113 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2015
F112 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2015
F111 Manuál - ako získať sponzora
F110 kondicne sustredenie
F109 Pozvánka na verejnú dišputu k zákonu o športe
F108 Grant
F107 SOV Ceny Fair Play
F106 Propozicie Regata Vieden RC Model
F105 Zimne sustredenie 2015
F104 Koncepcia mládežníckeho tréningového centra
F103 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2014
F102 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2014
F101 Vseobecne testy
F100 Prihláška na SKIPPER 2014
F98 Pozvánka na SKIPPER 2014
F97 Kondicne sustredenie
F96 Zakon o organizovani sportovych podujati
F95 Zimné sústrednie 2014
F93 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2013
F92 Kondičné sústredenie
F91 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2013
F90 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2012
F89 Príspevok pre štátnu reprezentáciu podľa TR5 2012
F88 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2011
F87 Príspevok pre štátnu reprezentáciu podľa TR5 2011
F86 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2010
F85 Akreditacia SZJ schvalena dna 9.6.2010
F84 Akreditačné rozhodnutie
F83 Príspevok pre štátnu reprezentáciu podľa TR5 2010
F80 Pozvánka AKO SA MÔŽE STAŤ OPTIMIST JACHTÁROM ROKA
F79 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2009
F78 CTM2010-zostava a kriteria.doc
F77 Výzva SZJ pre zriadenie Regionálnych tréningových
F76 Dotácie klubom a pretekárske licencie 2008
F75 Výzva komisie mládeže
F74 CTM PRE MLADÝCH PRETEKÁROV NA ROK 2009
F73 Návrh reprezentačného družstva mládeže 2009
F72 Výzva pre projekty náborových VT CTM 2008
F71 Dotácie klubom a pretekárske licencie 2007
F70 Nominácia garantov SZJ na M SR 2007
F69 Správa o činnosti a hospodárení SZJ za rok 2006
F68 Návrh termínového kalendára 2007 ver.4
F67 Návrh termínového kalendára 2007 ver.3
F66 Prehľad čerpania dotácií ALT
F65 Návrh termínového kalendára 2007 ver.1
F64 Rozdelenie dotácií ALT pre rok 2007
F63 Dotácie klubom a pretekárske licencie 2006
F62 Kvalifikácia pre jachtárske regaty na OH 2008
F61 Podmienky nominácie na OH 2008
F60 Správa SK VV SZJ z M SR 2OO5
F59 Pozvanka NŠC - pracovno – diskusné stretnutie
F58 Formulár člena RDM 2006
F57 Návrh RDM 2006
F56 Informácia o jarných pretekoch na Rybniku (POL)
F54 Rozdelenie dotácií klubom a pret.licencie 2005
F53 Rozdelenie dotácií pre ALT na rok 2006
F46 Materiály z jesenného sústredenia 2005
F44 Výzva pre záujemcov o školenie rozhodcov
F43 Formulár na vyznamenanie a ocenenie SOV
F42 Smernica SOV o čestných tituloch, ...
F41 Výzva - návrhy na vyznamenania SOV
F36 Rozdelenie dotácií pre ALT na rok 2005
F28 Informácia o Krajských športových centrách
F26 Potvrdenie o zaplatení dane pre poukázanie 2%...
F25 Vyhlásenie zamestnávateľa o poukázaní 2% dane
F24 Výzva pre poukázanie 2% dane
G. Výsledky a rebríčky
G36 Jachtar Zemplinskej Siravy 2019
G35 Najlepší jachtár Domaše 2019
G34 Jachtar Zemplinskej Siravy 2018
G33 Výsledky Jachtár Domaše 2018 vyhlasenie
G32 Výsledky Jachtár Domaše 2018
G31 Vysledky Jachtar Zemplinskej Siravy 2017
G30 Výsledky Jachtár Domaše 2017
G29 Najlepsi jachtar Zemplinskej Siravy 2016 - konecny
G28 Najlepší jachtár Domaše 2016 - konečný rebríček
G27 Jachtar Liptovskej Mary 2015
G26 Jachtar Domase 2015
G25 Konečné poradie FIVING CUP 2015
G24 Najlepší jachtár Domaše 2014 - konečný rebríček
G23 Priebežné poradie Fiving Cup 2014
G22 Najlepší jachtár KVO Orava 2013
G21 Najlepší jachtár Domaše - konečné poradie
G20 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2013 - konečné po
G19 Konečné poradie Pohár L.Mary - Fiving Cup 2013
G18 Najlepší jachtár Domaše 2012 - konečný rebríček
G17 Najlepší jachtár Domaše 2011 - konečný rebríček
G16 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2010 - konečné po
G15 Najlepší jachtár Domaše 2010 - konečný rebríček
G14 Najlepší jachtár Domaše 2009 - konečný rebríček
G13 Najlepší jachtár Domaše 2008 - konečný rebríček
G12 Konečné poradie VCS 2007
G11 Najlepší jachtár Domaše 2006 - konečný rebríček
G10 Výsledky SANY CUP 2006
G9 Výsledky M SR Optimist družstvá
G7 Výsledky MM SR Optimist Družstvá
G2 Konečné výsledky Interpohár 2003
G1 Redukované výsledky Interpohár 2003
H. Zápisnice
H102 Zápisnica VV SZJ č.3/2020
H101 Zápisnica VV SZJ č.2/2020
H100 Vysledok elektronickeho hlasovania 202001
H99 Zapisnica GZ 2020
H98 Zápisnica VV SZJ č.1/2020
H97 Zápisnica VV SZJ č.3/2019
H96 Vysledok elektronickeho hlasovania 201902
H95 Zápisnica VV SZJ č.2/2019
H94 Vysledok elektronickeho hlasovania 201901
H93 Zapisnica GZ 2019
H92 Zápisnica VV SZJ č.1/2019
H91 Zápisnica VV SZJ č.3/2018
H90 Zápisnica VV SZJ č.2/2018
H89 Zapisnica GZ 2018
H88 Zápisnica VV SZJ č.1/2018
H87 Zápisnica VZ ALT Rádiom riadené plachetnice
H86 Zapisnica VV SZJ c.4/2017
H85 Zápisnica VV SZJ č.3/2017
H84 Zápisnica VV SZJ č.2/2017
H83 Zápisnica VV SZJ č.1/2017
H82 Zapisnica GZ 2017
H81 Zápisnica VV SZJ č.3/2016
H80 Zápisnica VV SZJ č.2/2016
H79 Vysledok elektronickeho hlasovania 201602
H78 Vysledok elektronickeho hlasovania 201601
H77 zapisnica MGZ 9.4.2016
H76 Zápisnica GZ SZJ 2016
H75 Zápisnica VV SZJ č.1/2016
H74 Zápisnica 3/2015
H73 Zápisnica 2/2015
H72 Zapisnica z GZ 2015
H71 Zápis 1/2015
H70 Zápis 3/2014
H69 Zápis 2/2014
H68 Zapisnica z GZ 2014
H67 Zápis VV SZJ 1/2014
H66 Zápis 4/2013
H65 Zápis 3/2013
H64 Zápis 2/2013
H63 Zápis 1/2013
H62 Zápis z Generálneho zhromaždenia SZJ 8.12.2012
H51 Zápisnice VV SZJ rok 2012
H50 Zápisnice VV SZJ rok 2011
H49 Zápis Rady SZJ z 7.4.2010
H41 Zápisnice VV SZJ rok 2010
H40 Zápis z GZ 7.2.2009
H35 Zápisnice VV SZJ rok 2009
H34 Zápisnice VV SZJ rok 2008
H33 Zápisnice VV SZJ rok 2007
H32 Zápis z Rady SZJ z 1.12.2007
H27 Zápisnice VV SZJ rok 2006
H26 Zápisnica z valného zhromaždenia SAW 2006
H22 Zápisnica z VZ SAW 2005
H14 Zápisnica z GZ SZJ 12.2.2005
H8 Zápisnice VV SZJ rok 2005
H7 Zápisnice VV SZJ rok 2004
H6 Zápisnica z valného zhromaždenia SAW 2004
I. Publikácie
I26 Vendelín Ťažandkák : Za Otom Malým
I25 Vendelín Ťažandlák : S Loďami Životom
I24 Ročenka Jachtingu 2014
I23 Ročenka jachtingu 2013
I22 Ročenka jachtingu 2012
I21 Ročenka jachtingu 2011
I19 Ročenka jachtingu 2010
I18 Ročenka Jachting 2009
I17 Ročenka Jachting 2008
I16 Ročenka Jachting 2007
I15 Jachtásrky slovník (ENG - SK)
I14 ŠTRAT 2008
I13 Ročenka Jachting 2006
I12 Štart 2006
I11 Ročenka Jachting 2005
I10 Štart 2005
I9 Olympijske hry 1896 - 2004 - Jachting
I8 Jachtárske preteky na Slovensku
I7 Ročenka Jachting 2004
I6 Vladimír Porubský : Veľká cena Slovenska
I5 Opravy ŠTARTu 2004
I3 ŠTART 2004
I2 Ročenka Jachting 2003
I1 Ročenka Jachting 2002
J. Regatový informačný systém
J57 aktualizacia_04122020
J56 aktualizacia_16112020
J55 aktualizacia_04102020
J54 aktualizacia_01102020
J53 aktualizacia_27092020
J52 aktualizacia_01092020
J51 aktualizacia_1209202
J50 aktualizacia_10092020
J49 aktualizacia_09092020
J48 aktualizacia_08092020
J47 aktualizacia_03092020
J46 aktualizacia_01092020
J45 aktualizacia_01092020
J44 aktualizacia_31082020
J43 aktualizacia_27082020
J42 RegisUpdate2020-6
J41 aktualizacia_21082020
J40 aktualizacia_17082020
J39 aktualizacia_08082020
J38 aktualizacia_03082020
J37 aktualizacia_02082020
J36 aktualizacia_25072020
J35 aktualizacia_20072020
J34 aktualizacia_14072020
J33 aktualizacia_13072020
J32 aktualizacia_11072020
J31 aktualizacia_11072020
J30 aktualizacia_09072020
J29 aktualizacia_06072020
J28 aktualizacia_05072020
J27 aktualizacia_04072020
J26 aktualizacia_03072020
J25 aktualizacia_29062020
J24 RegisUpdate2020-5
J23 aktualizacia_26062020
J22 aktualizácia_24062020
J21 aktualizacia_21062020
J20 aktualizacia_17062020
J19 Regis Udate 2020 ver.4
J18 aktualizacia_15062020
J17 aktualizacia_11062020
J16 aktualizacia_09062020
J15 aktualizacia_08062020
J14 aktualizacia_04062020
J13 aktualizacia_03062020
J12 aktualizácia_29052020
J11 aktualizacia_20052020
J10 aktyalizacia_10032020
J9 aktualizacia_05032020
J8 aktualizacia_03032020
J7 aktualizacia_19012020
J6 Regis Update2019-3
J5 Update Regis2018-5
J2 RegisUpdate2018-4
J1 Úplná inštalácia programu Regis 2016 v.4
K. Optimist
K17 Zápisnica VZ 19_09_2020
K16 Zapisnica VZ prezencna listina
K15 Zapisnica VZ
K14 Slovensky pohar Optimist 2018
K13 Prezencka VZ Optimit
K12 Zapisnica VZ 210418
K11 Odporucania ALT
K10
K9 MS a ME 2018
K8 Zapisnica VZ Senec 13.05.17
K7 Navrh stanov
K6 Zapisnica z VZ Optimist
K5 Zápis z valného zhromaždenia ALT OPT 11.7.2015
K4 Zápis zo zasadnutia ALT Optimist Senec 2.mája 2015
K3 Prehľad používaných čísiel plachiet od roku 2002
K2 A.Pacek : Trim plachetnice OPTIMIST
K1 J.šmídová : Metodika tréninku dětí v jachtingu
L. Kajutové plachetnice
L82 Zapisnica VZ Micro 2020
L81 MICRO sprava o cinnosti 2020
L80 Dansky handikap 2020 certifikaty
L79 Dansky handikap 2020 casove korekcie
L78 Vzorove doplnkove plachetne smernice
L77 Triedova pravidla 07032020
L76 GZ uznesenia 07032020
L75 GZ ALT KJP a NJ
L74 DH certifikat OKAZJA
L73 DH certifikat NINA
L72 Certifikáty DH 2019
L71 Uznesenia z GZ ALT KJP a NL 160319
L70 Pozvánka na GZ ALT NJ 16.3.2018
L69 Pozvánka na GZ ALT KJP 16.3.2019
L68 Zapisnica LT Micro 2018
L67 DH_2018_certifikaty
L66 Vydané certifikáty KJP DH 2018 - verzia 18.09.2018
L65 Skolenie meracov - Dansky handicap
L64 Propozície O pohár Liptovskej Mary 2018
L63 KJP Triedove pravidla
L62 KJP Tlacova sprava
L61 KJP Stanovy
L60 KJP Rokovaci poriadok
L59 KJP Uznesenia
L58 Zapisnica LT Micro
L57 Pozvanka na GZ
L56 Triedové pravidlá KJP verzia 8 20171108
L55 Návrh stanov ALT KJP verzia 8 20171108
L54 Zápisnica technickej komisie LM 08112017
L53 Dánsky handicap 2017 slovensky
L52 Triedové pravidlá KJP na schválenie na VZ KJP
L51 Zápisnica TK ALT KJP 03062017 Domaša
L50 zápis zo zasadnutia technickej komisie
L49 Zápisnica ALT KJP 2016
L48 handicapy 2017
L47 protokoly 2017
L46 Propozície súťaže FIVING CUP 2017 - O pohár L.Mary
L45 ALT KJP 2016
L44 zapinica LT Micro
L43 Zapisnica LT Micro
L42 Zapisnica ALT KJP
L41 Protokoly 2016
L40 handicapy 2016
L39 Valné zhromaždenie ALT NJ 2016 vo Zvolene
L38 VYZVA2NJ2017
L37 Výzva
L36 triedové pravidlá KJP 2015
L35 zoznam lodí s handicapmi pre rok 2015
L34 protokoly DH2015
L33 správa technickej komisie KJP
L32 Propozície súťaže FIVING CUP 2015 - O pohár L.Mary
L31 vyžrebované lode MMSR F35 Elektrood
L30 Zoznam modifikovaných handicapov
L29 správa technickej komisie
L28 premeriavacie protokoly 2014
L27 zoznam vypočítaných handicapov 2014
L26 Triedové pravidlá KJP 2014
L25 Vylosované lode - SLOVAK SAILING WEEK 2014
L24 Vyžrebované lode MMSR 2013 FIRST 35
L23 Informácie o vážení kajutových lodí pre DH
L22 Propozície súťaže FIVING CUP 2013 - O pohár L.Mary
L21 Protokoly lodí 2013
L19 Zoznam vypočítaných handicapov 2013
L17 ORC Club Vysvetlivky
L16 ORC Club merací protokol takeláže a plachiet
L15 informácie o meraní kajutových lodí
L13 premeriavací protokol 2013
L12 Propozície súťaže FIVING CUP 2012 - O pohár L.Mary
L11 Triedové pravidlá KJP
L10 Merací manuál_2011
L9 Premeriavaci protokol_2011
L8 Pridelenie Dánskych handicapov v.5.04
L7 Formulár o premeraní lode pre Dánsky Handicap
L5 Dánsky handicap verzia 2004
L2 Formulár pre automatický výpočet výsledkov s DH
M. Medzinárodné dokumenty
M5 Dohoda INTERPOHAR 2014
M4 Interpohár 2009 - dohoda pre rok 2009
M3 INTERPOHÁR 2008 - dohoda pre rok 2008
M2 INTERPOHÁR 2007 - dohoda pre rok 2007
M1 Zakladajúca listina ČSP
N. Antidoping
N4 Príručka športovca - Zoznam zakázaných látok 2017
N3 Vyhláška MŠ SR 542 o postupe pri vykonávaní ....
N2 LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE ANTIDOPINGU
N1 Kontakty na antidopingovú agentúru
O. Generálne zhromaždenie SZJ 2020
O35 2019 ALT Micro
O34 2019 KK
O33 vystupy workshop prezentacia
O32 vystupy workshop
O31 priebezna nominacia
O30 Nominacia VV SZJ pre volby na GZ SZJ 8.2.2020
O29 Sprava o hospodareni a navrh rozpoctu
O28 2019 KVO Liptovska Mara
O27 2019 KVO Liptovska Mara
O26 2019 KVO Domasa
O25 2019 KVO Sirava
O24 2019 ALT Laser
O22 Zmeny zákona o športe
O21 Správa predsedu SZJ 2019
O20 2019 KJP a NL
O19 2019 TR
O18 mandaty2020
O17 2019 SK
O16 2019 RMK
O15 2019 program
O14 2019 pozvanka
O13 2019 okruhovy jachting
O12 2019 KM
O11 2019 GS
O10 2019 ALT WS
O9 2019 ALT Q
O8 Dokumenty z GZ SZJ 2019
O7 Dokumenty z GZ SZJ 2018
O6 Dokumenty z GZ SZJ 2017
O5 Dokumenty z MGZ SZJ 2016
O4 Dokumenty z GZ SZJ 2016
O3 Dokumenty z GZ SZJ 2015
O2 Dokumenty z GZ SZJ 2014
O1 Rokovací poriadok
OA. Návrh zmien dokumentov GZ SZJ 2020
OA4 Suťažný poriadok - navrh SUP 2020
OA3 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2020
OA2 TR5 - financovania športovej reprezentácie
OA1 F4 - Finančné ohodnotenie trénerov
P. Výzvy VV SZJ
P93 Vyzva 4/2021 Naborove tabory
P92 Vyzva 2/2021 priloha
P91 Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia
P90 Vyzva 1/2021 Kondicna priprava
P89 Výzva 5 - doplnenie lokálnych sústredení 2020
P88 Vyzva c. 4/2020 Naborove tabory
P87 Ziadost o pridelenie treningovy lodi Q
P86 Výzva 2 LOKÁLNE SÚSTREDENIA V ROKU 2020
P85 Výzva 3/2020 Trénerská podpora reprezentácie
P84 Vyhodnotenie Výzva 1/2020
P83 Vyzva na organizaciu MMSR NL 2020
P82 Výzva 1/2020 Zimná kondičná príprava
P81 Vyhodnotenie Výzva 3/2019 - doplnenie
P80 Vyzva 3/2019 - doplnenie
P79 Vyhodnotenie Výzva 4/2019
P78 Vyhodnotenie Výzvy 2/2019 - príloha
P77 Vyhodnotenie Výzvy 3/2019 - príloha
P76 Vyhodnotenie Výzva 3/2019
P75 Vyhodnotenie Výzva 2/2019
P74 Vyzva c. 4/2019 Naborove tabory
P73 Vyzva 3/2019 hodnotenie
P72 Vyzva 3/2019 repre
P71 Vyzva 2/2019
P70 Vyhodnotenie Vyzvy c. 1/2019 - 1. cast
P69 Výzva 1/2019 Zimná kondičná príprava
P68 Vyhodnotenie Vyzvy c. 4/2018 naborove tabory
P67 Vyhodnotenie Výzvy 2/2018 prerozdelenie - príloha
P66 Výzva č. 2/2018 Lokálne sústredenia II. cast
P65 Vyzva c. 4/2018 Naborove tabory
P64 Vyhodnotenie Výzva 2/2018
P63 Vyhodnotenie Výzvy 2/2018 - príloha
P62 Vyzva na organizaciu MMSR NL 2019
P61 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2018
P60 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2018 schvalene akcie
P59 Vyzva 1/2018 vyhodnotenie
P58 Hodnotenie ALT pre vyhodnotenie výzvy 3/2018
P57 Výzva č. 3/2018 reprezentačné sústredenia príloha
P56 Výzva č. 3/2018 reprezentačné sústredenia
P55 Výzva č. 2/2018 Lokálne sústredenia
P54 Výzva 1/2018 Zimná kondičná príprava
P53 Vyhodnotenie Vyzvy c. 1/2017 - 2. cast
P52 Vyhodnotenie Vyzvy c. 4/2017 naborove tabory
P51 Vyzva c. 4/2017 Naborove tabory
P50 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2017
P49 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2017 hodnotenie ALT
P48 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2017 schvalene akcie
P46 Vyhodnotenie Vyzvy c. 2/2017 schvalene akcie
P45 Vyhodnotenie Vyzvy c. 2/2017
P44 Vyzva na organizaciu MMSR NL 2018
P43 Vyzva na repre oblecenie
P42 Vyhodnotenie Vyzvy c. 1/2017
P41 Vyzva č. 3/2017 reprezentacne sustredenia priloha
P40 Vyzva č. 3/2017 reprezentacne sustredenia
P39 Vyzva č. 2/2017 Lokalne sustredenia
P38 Výzva č.1/2017 Kondičná príprava
P37 Prehodnotenie výzvy 2/2016 - september
P36 Prehodnotenie výzvy 2/2016 - august
P35 Vyhodnotenie vyzvy 5/2016 - MMSR NL 2017
P34 Prehodnotenie výzvy 2 - koniec júna 2016
P33 Vyhodnotenie vyzvy 4/2016 - naborove tabory
P32 Vyzva 4/2016 Naborove tabory
P31 Dodatočné vyhodnotenie výzvy č.1/2016
P30 Vyhodnotenie výzvy č.3/2016
P29 Údajová časť vyhodnotenia výzvy 3/2016
P28 Vyhodnotenie výzvy č.2/2016
P27 Vyhodnotenie_Vyzva 1/2016 Kondicna priprava
P26 Vyzva 3/2016 Repre sustredenia Priloha I.
P25 Vyzva 3/2016 Repre sustredenia
P24 Vyzva 2/2016 Lokalne sustredenia
P23 Vyzva 1/2016 Kondicna priprava formular
P22 Vyzva 1/2016 Kondicna priprava
P21 vyhodnotenie vyzvy c. 3/2014 zimna priprava
P20 Vyhodnotenie vyzvy 4_2015
P19 Vyhodnotenie vyzvy 3_2014
P18 Vyhodnotenie výzvy č.3/2015 - údaje
P17 Vyhodnotenie výzvy č.3/2015 - text
P16 Vyhodnotenie výzvy č.2/2015
P15 Vyzva 4/2015 Naborove tabory
P14 Priloha k vyzve 3/2015
P13 Vyzva 3/2015 Reprezentacne sustredenie
P12 Vyzva 2/2015 - lokalne sustredenia
P11 Vyzva 1/2015 na udelenie Oceneni SZJ
P10 Vyzva 3/2014 - zimna pripava 2015
P9 Vyzva 2/2014 - zimna pripava 2014
P8 Výzva 1/2014 - Letné náborové tábory
P7 Formulár - výzva na športovú prípravu jar 2014
P6 VYZVA NA SPORTOVU PRIPRAVU_ jar 2014
P5 Výzva 4/2013 Lokálne sústredenia 2014
P4 Výzva 3/2013 Ocenenia SZJ
P3 Výzva 02/2013 - Letné náborové tábory
P2 Výzva 01/2013 - formulár žiadosti
P1 Výzva 01/2013 - Športová príprava
PA. Verejné obstarávanie
PA3 Vyhodnotenie vyzvy
PA2 Call for bids no.1
PA1 Výzva na predkladanie ponúk 1
R. Rozhodcovia
R16 2020 WS Race Official Appointments
R15 Návod na import prihlášok z regaty.sk do Regis
R14 PREDNASKY_KLUBOVY ROZHODCA SZJ
R13 Target Times for OG Classes
R12 Target Times for Youth Classes
R11 Hromadný rozpis - príklad
R10 Doplnkové Plachetné smernice - príklad
R9 METODICKY_LIST_PRE_ROZHODCOV_JACHTINGU_2019
R8 Metodický list pre rozhodcov jachtingu 2018
R7 Otazky na test meraci
R6 Sprava zo skolenia meracov
R4 Návod na zverejnenie výsledkov pretekov
R3 Priprava rozhodcu pred pretekom - manual
R2 Štartovacia procedúra - audio záznam
S. Vyúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu
S8 311020
S7 311219
S6 k 31.12.2018
S5 k 31.12.2017
S4 k 31.12.2016
T. Tréneri
T9 Zaverecna praca - trener 1. stupna M. Hesko
T8 Zaverecna praca - trener 2. stupna M. Brestovsky
T7 Zaverecna sprava - trener 1. stupna
T6 Zaverecna praca - trener 2. stupna
T5 skolenie II. a III. stupen 2017/2018
T3 Kriteria na zaradenie medzi talentovanu mladez
T2 Manual - Ako získať sponzora
T1 Projekt Lokálnych tréningových centier
U1. Dokunemty ALT 29er
U13 VV ALT29 2019
U12 Stanovy ALT 29er
U11 Uvodne stretnutie ALT 29er
U2. Dokunemty ALT 420
U26 Zapisnica z VZ
U25 Stanovy
U24 Stanovy
U23 Prezencna listina z VZ
U22 Prezencna listina z VZ
U21 Kriteria na zaradenie do SR
V. Dokumenty VV SZJ
V14 VV211120 ADA zoznam sportovcov
V13 VV211120 Vyzva 4/2021
V12 VV211120 Vyzva 3/2021
V11 VV211120 Vyzva 2/2021
V10 VV211120 Vyzva 1/2021
V9 VV211120 talentovana mladez
V8 VV211120 zaradenie do statnej a OH repre
V7 VV211120 navrh rozpoctu 2021
V6 VV211120 prispevky cerpanie
V5 VV211120 sprava o hospodareni
V4 plna moc GS
V3 Rokovaci poriadok VV
V2 Pracovná náplň generálneho sekretára
Pridať dokument