Dokumenty SZJ

 Základné dokumenty (záväzné) (A) 

 Poriadky (záväzné) (B) 

 Zásady (záväzné) (C) 

 Smernice (záväzné) (CA) 

 Propozície a VPS (záväzné) (CB) 

 Pravidlá (záväzné) (D) 

 Formuláre (záväzné) (E) 

 Informatívne materiály (F) 

 Výsledky a rebríčky (G) 

 Zápisnice (H) 

 Publikácie (I) 

 Regatový informačný systém (J) 

 Optimist (K) 

 Kajutové plachetnice (L) 

 Medzinárodné dokumenty (M) 

 Antidoping (N) 

 Generálne zhromaždenie SZJ 2022 (O) 

 Návrh zmien dokumentov GZ SZJ 2022 (OA) 

 Výzvy VV SZJ (P) 

 Verejné obstarávanie (PA) 

 Rozhodcovia (R) 

 Vyúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu (S) 

 Tréneri (T) 

 Dokunemty ALT 29er (U1) 

 Dokunemty ALT 420 (U2) 

 Dokumenty VV SZJ (V) 

 Rozhodcovská a medzinárodná komisia (VA) 

 Trénerská komisia (VB) 

 Súťažná komisia (VC) 

 Komisia mládeže (VD) 

 Hospodárska komisia (VE) 

 Okruhový jachting (VF) 

 Námorný a kajutový jachting (VG) 

 Windsurfing a kiteboarding (VH) 

A. Základné dokumenty (záväzné)
A16 Prezentácia MTC Z.Šírava
A15 Stanovy 2019
A14 Stanovy SZJ 2018
A13 Stanovy SZJ 2018
A12 Stanovy SZJ 2018
A11 Sprava volebnej komisie GZ 2016
A10 Stanovy SZJ 2017
A9 Volebny poriadok
A7 Zákon o športe 2016
A6 Ako sa stať členom SZJ
A5 Rozpracovanie koncepcie Slovenský šport 2020
A4 Stanovy Slovenského zväzu jachtingu
A3 Zákon o organizácii a podpore športu
A2 Programové vyhlásenie VV SZJ
B. Poriadky (záväzné)
B20 Súťažný poriadok 2022 (SUP 2022)
B19 Súťažný poriadok 2021
B18 Súťažný poriadok 2020 (SUP 2020)
B17 Súťažný poriadok 2019
B16 Súťažný poriadok 2018
B15 Súťažný poriadok 2017
B14 Súťažný poriadok 2016 (SUP2016)
B13 Súťažný poriadok 2015 (SUP 2015)
B12 Súťažný poriadok 2014 (SUP 2014)
B11 Súťažný poriadok 2013 (SUP 2013)
B10 Súťažný poriadok 2012 (SUP 2012)
B9 Súťažný poriadok 2011 (SUP 2011)
B8 Súťažný poriadok 2010 (SUP 2010)
B7 Súťažný poriadok 2009 (SUP 2009)
B6 Organizačný poriadok KVO
B4 Rokovací poriadok Výkonného výboru SZJ
C. Zásady (záväzné)
C29 Triedové pravidlá BeneteauFirst 35 a First 45
C28 Narodne Obmedzenie ORC Club
C6 Zásady a postup pri tvorbe termínového kalendára
C2 ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODVOLACEJ KOMISIE SZJ
CA. Smernice (záväzné)
CA16 Dodatok k smernici O11 o vzdelávaní trénerov - kondičná príprava (Dod. Sm. O11)
CA15 Smernica SZJ o antidopingu
CA14 Smernica SZJ k vzdelávaniu športových odborníkov
CA13 Smernica SZJ k vzdelávaniu trénerov O11
CA12 Kritéria poskytovania príspevkov SZJ klubom na akcie a činnosť, poplatky SZJ (Sm. F2)
CA11 Smernica o športových odborníkoch v SZJ O10
CA10 Organizacne jednotky SZJ F9
CA9 Smernica o elektronickom hlasovani F8
CA8 Financne ohodnotenie trenerov (Smernica F4)
CA7 Mimoriadna registrácia pretekárov (Sm. č. 7)
CA5 Smernica o udeľovaní vyznamenaní v SZJ (Sm. č.6)
CA4 Spôsob financovania reprezentácie (Sm. TR5)
CA3 Majetok a inventarizácia v SZJ (Sm. F3)
CA1 Financovanie akcií zab. z prostriedkov SZJ (Sm.F1)
CB. Propozície a VPS (záväzné)
CB30 Propozície Slovenského pohára 2022
CB29 Propozície M SR 2022
CB28 Propozície Slovenského pohára 2021
CB27 Propozície M SR 2021
CB26 Propozicie Slovenskeho pohara 2020
CB25 Propozicie MSR 2020
CB24 Propozicie Slovenského pohára 2019
CB23 Propozície MSR 2019
CB22 Propozície Slovenského pohára 2018
CB21 Propozície M SR 2018
CB20 Propozície SP 2017
CB19 Propozície M SR 2017
CB18 Všeobecné plachetné smernice 2016
CB17 Propozície SP 2016
CB16 Propozície M SR 2016
CB15 Propozície M SR 2015
CB14 Propozície SP 2015
CB13 Propozície SP 2014
CB12 Propozície M SR 2014
CB11 Všeobecné plachetné smernice 2013
CB10 Propozície SP 2013
CB9 Propozície M SR 2013
CB8 Propozície M SR a SP 2012
CB7 Všeobecné plachetné smernice 2012
CB6 Propozicie M SR a SP 2011
CB5 Všeobecné plachetné smernice 2011
CB4 Propozície M SR a SP 2010
CB3 Všeobecné plachetné smernice 2010
CB2 Propozície M SR a SP 2009
CB1 Všeobecné plachetné smernice 2009
D. Pravidlá (záväzné)
D24 VÝKLAD PRAVIDLA 42 – POHON
D23 Zbierka prípadov 2021-2024
D22 E-book PPJ 2021 -2024
D21 Stručné zmeny PPJ 2021-2024
D20 Pretekové pravidlá jachtingu 2021 až 2024
D19 PPJ 2017-2020 SK s opravami
D18 Zmeny a opravy v PPJ
D17 Zbierka prípadov 2017-2020
D16 Pretekové pravidlá jachtingu 2017-2020 SK
D15 Pretekové pravidlá jachtungu 2017-2020 ENG_SK
D14 Errata PPJ 2013
D13 Pretekové pravidlá jachtingu 2013 - 2016 (Sk)
D12 Vlastná situácia - vzor
D11 Protest draw
D10 Zbierka prípadov 2009-2012
D9 DOPLNOK K PRETEKOVÝM PRAVIDLÁM JACHTINGU 2009-2012
D8 Pretekové pravidlá jachtingu 2009 - 2012 (Sk)
D6 Interpretácia pravidla 42
D5 Pretekové pravidlá jachtingu 2005 - 2008 (En_Sk)
D4 Zbierka prípadov 2005-2008
D3 Pretekové pravidlá jachtingu 2005 - 2008
E. Formuláre (záväzné)
E49 vyuctovanie pracovnej cesty
E48 Vyúčtovanie príspevku na preteky
E47 Vuúčtovanie príspevkov klubom
E46 ALT Optimist 2017
E45 Prihláška - predná strana pre KJP
E44 EFč.5 - Vyúčt.prac.cesty,hromadné vyúčt. cest.výd.
E43 Prihláška do SZJ
E42 Manuál pre prípravu a vyúčtovanie
E38 EFč.9 - Prezenčná listina
E37 EFč.4 - Vyúčtovanie podujatí a dotácií
E36 EFč.6 - Súhlas na použitie vlastného auta
E35 EFč.3 - Vyúčtovanie zahr.cesty, stravné a vreckové
E34 EFč.2 - Vyúčtovanie zálohy EUR
E33 EFč.1 -Požiadavka na zálohu EUR
E31 Záznam o dištančnom hlasovaní
E23 ÚRK - Tlačivo č.9 - Zápis na vode o porušení 42
E22 ÚRK - Tlačivo č.8 - Potrestané lode pre pr. 42
E20 ÚRK - Tlačivo č.6 - Plán prerokovania protestov
E19 ÚRK - Tlačivo č.5 - Vyhláška - PtK a protestný čas
E18 ÚRK - Tlačivo č.4e - Protestný formulár (ENG)
E17 ÚRK - Tlačivo č.4s - Protestný formulár (SVK)
E16 ÚRK - Tlačivo č.3 - Podpisový hárok
E15 ÚRK - Tlačivo č.2 – Záznam rozjazdy
E14 ÚRK - Tlačivo č.1 – Prihláška na preteky–zadná str
E13 ÚRK - Tlačivo č.1 – Prihláška na preteky –predná s
E12 Prehľad formulárov ÚRK 2005
E11 Dotazník pre aktualizáciu kontaktných adries
E6 Prestupový lístok Vzor "B"
E5 Prestupový lístok Vzor "A"
F. Informatívne materiály
F146 Príspevky klubom na činnosť a pretekárov do 23 rokov na rok 2022 a pretekárske licencie za rok 2021
F145 Usmernenie prilohy - zoznam ucastnikov
F144 Usmernenie prilohy - ziadost
F143 Usmernenie Preteky
F142 Usmernenie LS
F141 Príspevky klubom na činnosť a pretekárov do 23 rokov na rok 2021 a pretekárske licencie za rok 2020
F140 Zoznam talentovanej mladeze 2021
F139 Projekt modernizacie - nakup treningovych lodi
F138 Navysenie rozpoctu na cinnost a mladez
F137 Navysenie rozpoctu na cinnost a mladez
F136 Príspevky klubom 2020 a pretekárske licencie 2019
F135 Workshop pozvanka
F134 Zaradenie do OH repre 2019
F133 Zaradenie do statnej repre 2019
F132 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2019
F131 SOV Smernica o vyznamenaniach
F130 SOV Formular na vyznamenanie
F129 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2018
F128 Zoznam talentovaných športovcov 2018
F127 Zapisnica VZ ALT WS
F126 Sprava garanta VCS 2017
F124 Sprava garanta MMSR KJP 2017
F123 ziadost o vyplatu nahrady za stratu casu
F122 zmluva o vykone dobrovolnickej prace
F121 Príspevky na činnosť a na šport mládeže 2017
F120 SOV - ocenenia SOV - formular
F119 SOV - ocenenia SOV - smernica
F118 SOV - ocenenie Fair Play
F117 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2016
F116 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2016
F115 Zoznam talentovaných športovcov 2017
F114 Prihlaska MS, ME - LT Optimist
F113 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2015
F112 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2015
F111 Manuál - ako získať sponzora
F110 kondicne sustredenie
F109 Pozvánka na verejnú dišputu k zákonu o športe
F108 Grant
F107 SOV Ceny Fair Play
F106 Propozicie Regata Vieden RC Model
F105 Zimne sustredenie 2015
F104 Koncepcia mládežníckeho tréningového centra
F103 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2014
F102 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2014
F101 Vseobecne testy
F100 Prihláška na SKIPPER 2014
F98 Pozvánka na SKIPPER 2014
F97 Kondicne sustredenie
F96 Zakon o organizovani sportovych podujati
F95 Zimné sústrednie 2014
F93 Prispevky klubom a pretekarske licencie 2013
F92 Kondičné sústredenie
F91 Prispevok pre statnu reprezentaciu podla TR5 2013
F90 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2012
F89 Príspevok pre štátnu reprezentáciu podľa TR5 2012
F88 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2011
F87 Príspevok pre štátnu reprezentáciu podľa TR5 2011
F86 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2010
F85 Akreditacia SZJ schvalena dna 9.6.2010
F84 Akreditačné rozhodnutie
F83 Príspevok pre štátnu reprezentáciu podľa TR5 2010
F80 Pozvánka AKO SA MÔŽE STAŤ OPTIMIST JACHTÁROM ROKA
F79 Príspevky klubom a pretekárske licencie 2009
F78 CTM2010-zostava a kriteria.doc
F77 Výzva SZJ pre zriadenie Regionálnych tréningových
F76 Dotácie klubom a pretekárske licencie 2008
F75 Výzva komisie mládeže
F74 CTM PRE MLADÝCH PRETEKÁROV NA ROK 2009
F73 Návrh reprezentačného družstva mládeže 2009
F72 Výzva pre projekty náborových VT CTM 2008
F71 Dotácie klubom a pretekárske licencie 2007
F70 Nominácia garantov SZJ na M SR 2007
F69 Správa o činnosti a hospodárení SZJ za rok 2006
F68 Návrh termínového kalendára 2007 ver.4
F67 Návrh termínového kalendára 2007 ver.3
F66 Prehľad čerpania dotácií ALT
F65 Návrh termínového kalendára 2007 ver.1
F64 Rozdelenie dotácií ALT pre rok 2007
F63 Dotácie klubom a pretekárske licencie 2006
F62 Kvalifikácia pre jachtárske regaty na OH 2008
F61 Podmienky nominácie na OH 2008
F60 Správa SK VV SZJ z M SR 2OO5
F59 Pozvanka NŠC - pracovno – diskusné stretnutie
F58 Formulár člena RDM 2006
F57 Návrh RDM 2006
F56 Informácia o jarných pretekoch na Rybniku (POL)
F54 Rozdelenie dotácií klubom a pret.licencie 2005
F53 Rozdelenie dotácií pre ALT na rok 2006
F46 Materiály z jesenného sústredenia 2005
F44 Výzva pre záujemcov o školenie rozhodcov
F43 Formulár na vyznamenanie a ocenenie SOV
F42 Smernica SOV o čestných tituloch, ...
F41 Výzva - návrhy na vyznamenania SOV
F36 Rozdelenie dotácií pre ALT na rok 2005
F28 Informácia o Krajských športových centrách
F26 Potvrdenie o zaplatení dane pre poukázanie 2%...
F25 Vyhlásenie zamestnávateľa o poukázaní 2% dane
F24 Výzva pre poukázanie 2% dane
G. Výsledky a rebríčky
G43 Najlepší jachtár Domaše 2021
G42 Jachtar Zemplinskej Siravy 2021
G41 Konečné výsledky Pohár Liptovskej Mary 2021
G40 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2021
G39 Najlepší jachár Liptovskej Mary 2020
G38 Jachtar Domase 2020
G37 Jachtar Zemplinskej Siravy 2020
G36 Jachtar Zemplinskej Siravy 2019
G35 Najlepší jachtár Domaše 2019
G34 Jachtar Zemplinskej Siravy 2018
G33 Výsledky Jachtár Domaše 2018 vyhlasenie
G32 Výsledky Jachtár Domaše 2018
G31 Vysledky Jachtar Zemplinskej Siravy 2017
G30 Výsledky Jachtár Domaše 2017
G29 Najlepsi jachtar Zemplinskej Siravy 2016 - konecny
G28 Najlepší jachtár Domaše 2016 - konečný rebríček
G27 Jachtar Liptovskej Mary 2015
G26 Jachtar Domase 2015
G25 Konečné poradie FIVING CUP 2015
G24 Najlepší jachtár Domaše 2014 - konečný rebríček
G23 Priebežné poradie Fiving Cup 2014
G22 Najlepší jachtár KVO Orava 2013
G21 Najlepší jachtár Domaše - konečné poradie
G20 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2013 - konečné po
G19 Konečné poradie Pohár L.Mary - Fiving Cup 2013
G18 Najlepší jachtár Domaše 2012 - konečný rebríček
G17 Najlepší jachtár Domaše 2011 - konečný rebríček
G16 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2010 - konečné po
G15 Najlepší jachtár Domaše 2010 - konečný rebríček
G14 Najlepší jachtár Domaše 2009 - konečný rebríček
G13 Najlepší jachtár Domaše 2008 - konečný rebríček
G12 Konečné poradie VCS 2007
G11 Najlepší jachtár Domaše 2006 - konečný rebríček
G10 Výsledky SANY CUP 2006
G9 Výsledky M SR Optimist družstvá
G7 Výsledky MM SR Optimist Družstvá
G2 Konečné výsledky Interpohár 2003
G1 Redukované výsledky Interpohár 2003
H. Zápisnice
H122 Zápisnica VV SZJ č.6/2022
H121 Zápisnica VV SZJ č.5/2022
H120 Zápisnica VV SZJ č.4/2022
H119 Zápisnica VV SZJ č.3/2022
H118 Zapisnica GZ 2022
H117 Zápisnica VV SZJ č.2/2022
H116 Zápisnica VV SZJ č.1/2022
H115 Zápisnica VV SZJ č.8/2021
H114 Zapisnica ALT Laser 2021
H113 Zápisnica VV SZJ č.7/2021
H112 Zápisnica VV SZJ č.6/2021
H111 Zápisnica VV SZJ č.5/2021
H110 Zápisnica VV SZJ č.4/2021
H109 Zápisnica VV SZJ č.3/2021
H108 Zápisnica VV SZJ č.2/2021
H107 Zapisnica GZ 2021
H106 Vysledok elektronickeho hlasovania 202101
H105 Zápisnica VV SZJ č.1/2021
H104 Vysledok elektronickeho hlasovania 202002
H103 Zápisnica VV SZJ č.4+5/2020
H102 Zápisnica VV SZJ č.3/2020
H101 Zápisnica VV SZJ č.2/2020
H100 Vysledok elektronickeho hlasovania 202001
H99 Zapisnica GZ 2020
H98 Zápisnica VV SZJ č.1/2020
H97 Zápisnica VV SZJ č.3/2019
H96 Vysledok elektronickeho hlasovania 201902
H95 Zápisnica VV SZJ č.2/2019
H94 Vysledok elektronickeho hlasovania 201901
H93 Zapisnica GZ 2019
H92 Zápisnica VV SZJ č.1/2019
H91 Zápisnica VV SZJ č.3/2018
H90 Zápisnica VV SZJ č.2/2018
H89 Zapisnica GZ 2018
H88 Zápisnica VV SZJ č.1/2018
H87 Zápisnica VZ ALT Rádiom riadené plachetnice
H86 Zapisnica VV SZJ c.4/2017
H85 Zápisnica VV SZJ č.3/2017
H84 Zápisnica VV SZJ č.2/2017
H83 Zápisnica VV SZJ č.1/2017
H82 Zapisnica GZ 2017
H81 Zápisnica VV SZJ č.3/2016
H80 Zápisnica VV SZJ č.2/2016
H79 Vysledok elektronickeho hlasovania 201602
H78 Vysledok elektronickeho hlasovania 201601
H77 zapisnica MGZ 9.4.2016
H76 Zápisnica GZ SZJ 2016
H75 Zápisnica VV SZJ č.1/2016
H74 Zápisnica 3/2015
H73 Zápisnica 2/2015
H72 Zapisnica z GZ 2015
H71 Zápis 1/2015
H70 Zápis 3/2014
H69 Zápis 2/2014
H68 Zapisnica z GZ 2014
H67 Zápis VV SZJ 1/2014
H66 Zápis 4/2013
H65 Zápis 3/2013
H64 Zápis 2/2013
H63 Zápis 1/2013
H62 Zápis z Generálneho zhromaždenia SZJ 8.12.2012
H51 Zápisnice VV SZJ rok 2012
H50 Zápisnice VV SZJ rok 2011
H49 Zápis Rady SZJ z 7.4.2010
H41 Zápisnice VV SZJ rok 2010
H40 Zápis z GZ 7.2.2009
H35 Zápisnice VV SZJ rok 2009
H34 Zápisnice VV SZJ rok 2008
H33 Zápisnice VV SZJ rok 2007
H32 Zápis z Rady SZJ z 1.12.2007
H27 Zápisnice VV SZJ rok 2006
H26 Zápisnica z valného zhromaždenia SAW 2006
H22 Zápisnica z VZ SAW 2005
H14 Zápisnica z GZ SZJ 12.2.2005
H8 Zápisnice VV SZJ rok 2005
H7 Zápisnice VV SZJ rok 2004
H6 Zápisnica z valného zhromaždenia SAW 2004
I. Publikácie
I26 Vendelín Ťažandkák : Za Otom Malým
I25 Vendelín Ťažandlák : S Loďami Životom
I24 Ročenka Jachtingu 2014
I23 Ročenka jachtingu 2013
I22 Ročenka jachtingu 2012
I21 Ročenka jachtingu 2011
I19 Ročenka jachtingu 2010
I18 Ročenka Jachting 2009
I17 Ročenka Jachting 2008
I16 Ročenka Jachting 2007
I15 Jachtásrky slovník (ENG - SK)
I14 ŠTRAT 2008
I13 Ročenka Jachting 2006
I12 Štart 2006
I11 Ročenka Jachting 2005
I10 Štart 2005
I9 Olympijske hry 1896 - 2004 - Jachting
I8 Jachtárske preteky na Slovensku
I7 Ročenka Jachting 2004
I6 Vladimír Porubský : Veľká cena Slovenska
I5 Opravy ŠTARTu 2004
I3 ŠTART 2004
I2 Ročenka Jachting 2003
I1 Ročenka Jachting 2002
J. Regatový informačný systém
J30 aktualizacia_28062022
J29 aktualizacia_24062022
J28 aktualizacia_20062022
J27 aktualizacia_17062022
J26 aktualizacia_15062022
J25 aktualizacia_14062022
J24 aktualizacia_13062022
J23 aktualizacia_10062022
J22 aktualizacia_06062022
J21 aktualizacia_25052022
J20 aktualizacia_20052022
J19 aktualizacia_18052022
J18 RegisUpdate2022-2
J17 aktualizacia_20042022
J16 aktualizacia_08042022
J15 aktualizacia_29032022
J14 aktualizacia_22032022
J13 aktualizacia_22032022
J12 aktualizacia_20032022
J11 aktualizacia_18032022
J10 aktualizacia_05022022
J9 aktualizacia_01022022
J8 RegisUpdate2022-1
J7 RegisUpdate2021-9
J6 RegisUpdate2021-8
J5 RegisUpdate2021-7
J4 RegisUpdate2021-6
J3 RegisUpdate2021-5
J2 RegisUpdate2021-3
J1 Úplná inštalácia Regis 2021
K. Optimist
K18 Zápisnica VZ ALT OPTIMIST 17092021
K17 Zápisnica VZ 19_09_2020
K16 Zapisnica VZ prezencna listina
K15 Zapisnica VZ
K14 Slovensky pohar Optimist 2018
K13 Prezencka VZ Optimit
K12 Zapisnica VZ 210418
K11 Odporucania ALT
K10
K9 MS a ME 2018
K8 Zapisnica VZ Senec 13.05.17
K7 Navrh stanov
K6 Zapisnica z VZ Optimist
K5 Zápis z valného zhromaždenia ALT OPT 11.7.2015
K4 Zápis zo zasadnutia ALT Optimist Senec 2.mája 2015
K3 Prehľad používaných čísiel plachiet od roku 2002
K2 A.Pacek : Trim plachetnice OPTIMIST
K1 J.šmídová : Metodika tréninku dětí v jachtingu
L. Kajutové plachetnice
L98 KJP - DH 2022 - Certifikaty v5
L97 KJP - DH 2022 - Casove korekcie TA v5
L93 ALT_KJP_Vzorove Doplnkove PS KJP_verzia_2_20220422
L92 ALT_KJP_Triedove_pravidla_verzia_14_20220422
L91 ALT_KJP_a_NL_Stanovy_verzia_12_20220422
L90 ALT_KJP_a_NL_GZ_20220422_Zapis
L89 Zapisnica technicka komisia 270821
L82 Zapisnica VZ Micro 2020
L81 MICRO sprava o cinnosti 2020
L76 GZ uznesenia 07032020
L75 GZ ALT KJP a NJ
L71 Uznesenia z GZ ALT KJP a NL 160319
L70 Pozvánka na GZ ALT NJ 16.3.2018
L69 Pozvánka na GZ ALT KJP 16.3.2019
L68 Zapisnica LT Micro 2018
L65 Skolenie meracov - Dansky handicap
L64 Propozície O pohár Liptovskej Mary 2018
L62 KJP Tlacova sprava
L60 KJP Rokovaci poriadok
L59 KJP Uznesenia
L58 Zapisnica LT Micro
L55 Návrh stanov ALT KJP verzia 8 20171108
L54 Zápisnica technickej komisie LM 08112017
L53 Dánsky handicap 2017 slovensky
L51 Zápisnica TK ALT KJP 03062017 Domaša
L50 zápis zo zasadnutia technickej komisie
L49 Zápisnica ALT KJP 2016
L46 Propozície súťaže FIVING CUP 2017 - O pohár L.Mary
L45 ALT KJP 2016
L44 zapinica LT Micro
L43 Zapisnica LT Micro
L42 Zapisnica ALT KJP
L39 Valné zhromaždenie ALT NJ 2016 vo Zvolene
L38 VYZVA2NJ2017
L37 Výzva
L33 správa technickej komisie KJP
L32 Propozície súťaže FIVING CUP 2015 - O pohár L.Mary
L31 vyžrebované lode MMSR F35 Elektrood
L29 správa technickej komisie
L25 Vylosované lode - SLOVAK SAILING WEEK 2014
L24 Vyžrebované lode MMSR 2013 FIRST 35
L23 Informácie o vážení kajutových lodí pre DH
L22 Propozície súťaže FIVING CUP 2013 - O pohár L.Mary
L17 ORC Club Vysvetlivky
L16 ORC Club merací protokol takeláže a plachiet
L15 informácie o meraní kajutových lodí
L13 premeriavací protokol 2013
L12 Propozície súťaže FIVING CUP 2012 - O pohár L.Mary
L10 Merací manuál_2011
L9 Premeriavaci protokol_2011
L7 Formulár o premeraní lode pre Dánsky Handicap
L2 Formulár pre automatický výpočet výsledkov s DH
M. Medzinárodné dokumenty
M5 Dohoda INTERPOHAR 2014
M4 Interpohár 2009 - dohoda pre rok 2009
M3 INTERPOHÁR 2008 - dohoda pre rok 2008
M2 INTERPOHÁR 2007 - dohoda pre rok 2007
M1 Zakladajúca listina ČSP
N. Antidoping
N4 PRÍRUČKA PRE ŠPORTOVCA PLATNÁ OD 1.1. 2021
N3 Edukacny plan 2021
N2 Antidopingová príručka pre mládež a juniorov
N1 Rodičovská príručka antidopingu
O. Generálne zhromaždenie SZJ 2022
O35 navrh rozpoctu 2022
O34 ALT 29er 2021
O33 TR, ALT, KM 2021
O32 KK 2021
O31 Správa predsedu SZJ
O30 KVO Liptovska Mara 2021
O29 ALT KJP a NL 2021
O28 ALT Optimist 2021
O27 KVO Bratislava 2021
O26 KVO Domasa 2021
O25 KVO Zemplinska Sirava 2021
O24 ALT 420 2021
O23 RMK 2021
O22 GS 2021
O21 SK 2021
O20 ALT ILCA 2021
O19 ALT Vaurien 2021
O18 Nominacny listok VV 2022
O17 Nominacny listok 2022
O16 Volebny poriadok 2022
O15 ALT WS 2021
O14 mandaty GZ 2022
O13 delegacny listok
O12 program
O11 pozvanka
O10 Dokumenty z GZ SZJ 2021
O9 Dokumenty z GZ SZJ 2020
O8 Dokumenty z GZ SZJ 2019
O7 Dokumenty z GZ SZJ 2018
O6 Dokumenty z GZ SZJ 2017
O5 Dokumenty z MGZ SZJ 2016
O4 Dokumenty z GZ SZJ 2016
O3 Dokumenty z GZ SZJ 2015
O2 Dokumenty z GZ SZJ 2014
O1 Rokovací poriadok
OA. Návrh zmien dokumentov GZ SZJ 2022
OA9 SMERNICA SZJ K VZDELÁVANIU športových odborníkov - rozhodcovia
OA8 Kritériá ALT ILCA pre zaradenie do štátnej reprezentácie
OA7 Príspevky na činnosť a pretekárov do 23 rokov na rok 2022 a pretekárske licencie 2021
OA6 Propozície Slovenského pohára 2022
OA5 Propozície M SR 2022
OA4 Súťažný poriadok 2022
OA3 Smernica F4 2022 (Finančné ohodnotenie trénerov)
OA2 DODATOK č.1 k smernici O11 O VZDELÁVANÍ TRÉNEROV V OBLASTI KONDIČNEJ PRÍPRAVY
OA1 SMERNICA SZJ č.F1 2022 (o financovaní – účtovaní akcií zabezpečovaných z prostriedkov SZJ)
P. Výzvy VV SZJ
P120 Vyzva 4/2022 Naborove tabory
P119 Fakturacia_vyzva c.2_2022
P118 V3 cerpanie aktual
P117 Vyhodnotenie výzvy 2/2022 - lokalne sustredenia
P116 Vyhodnotenie výzvy 3/2022 - reprezentacne sustredenia
P114 Vyzva 2/2022 Lokalne sustredenia zoznam
P113 Vyzva 2/2022 Lokalne sustredenia priloha
P112 Vyzva 2/2022 Lokalne sustredenia
P111 Vyhodnotenie výzvy 1/2022 - zimná kondičná príprava
P110 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia - opravené hodnotenie ALT
P109 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia - hodnotenie ALT
P108 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia priloha
P107 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia
P106 Výzva na predkladanie ponúk na usporiadanie MM SR Námorných lodí One Design v roku 2022
P105 Vyzva 1/2022 Kondicna priprava
P104 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 LS priloha upravená po pripomienkach
P103 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia - doplnená po pripomienkach
P102 Vyhodnotenie Vyzva 1/2021 V2
P101 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 LS priloha
P100 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia
P99 Vyhodnotenie Výzva 3/2021 aktualizacia
P98 Vyhodnotenie Výzva 3/2021 s prílohou
P97 Vyhodnotenie Vyzva 1/2021 Kondicna priprava
P96 Vyzva 3/2021 hodnotenie ALT
P95 Vyzva 3/2021 priloha
P94 Vyzva 3/2021 Repre sustredenia
P93 Vyzva 4/2021 Naborove tabory
P92 Vyzva 2/2021 priloha
P91 Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia
P90 Vyzva 1/2021 Kondicna priprava
P89 Výzva 5 - doplnenie lokálnych sústredení 2020
P88 Vyzva c. 4/2020 Naborove tabory
P87 Ziadost o pridelenie treningovy lodi Q
P86 Výzva 2 LOKÁLNE SÚSTREDENIA V ROKU 2020
P85 Výzva 3/2020 Trénerská podpora reprezentácie
P84 Vyhodnotenie Výzva 1/2020
P83 Vyzva na organizaciu MMSR NL 2020
P82 Výzva 1/2020 Zimná kondičná príprava
P81 Vyhodnotenie Výzva 3/2019 - doplnenie
P80 Vyzva 3/2019 - doplnenie
P79 Vyhodnotenie Výzva 4/2019
P78 Vyhodnotenie Výzvy 2/2019 - príloha
P77 Vyhodnotenie Výzvy 3/2019 - príloha
P76 Vyhodnotenie Výzva 3/2019
P75 Vyhodnotenie Výzva 2/2019
P74 Vyzva c. 4/2019 Naborove tabory
P73 Vyzva 3/2019 hodnotenie
P72 Vyzva 3/2019 repre
P71 Vyzva 2/2019
P70 Vyhodnotenie Vyzvy c. 1/2019 - 1. cast
P69 Výzva 1/2019 Zimná kondičná príprava
P68 Vyhodnotenie Vyzvy c. 4/2018 naborove tabory
P67 Vyhodnotenie Výzvy 2/2018 prerozdelenie - príloha
P66 Výzva č. 2/2018 Lokálne sústredenia II. cast
P65 Vyzva c. 4/2018 Naborove tabory
P64 Vyhodnotenie Výzva 2/2018
P63 Vyhodnotenie Výzvy 2/2018 - príloha
P62 Vyzva na organizaciu MMSR NL 2019
P61 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2018
P60 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2018 schvalene akcie
P59 Vyzva 1/2018 vyhodnotenie
P58 Hodnotenie ALT pre vyhodnotenie výzvy 3/2018
P57 Výzva č. 3/2018 reprezentačné sústredenia príloha
P56 Výzva č. 3/2018 reprezentačné sústredenia
P55 Výzva č. 2/2018 Lokálne sústredenia
P54 Výzva 1/2018 Zimná kondičná príprava
P53 Vyhodnotenie Vyzvy c. 1/2017 - 2. cast
P52 Vyhodnotenie Vyzvy c. 4/2017 naborove tabory
P51 Vyzva c. 4/2017 Naborove tabory
P50 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2017
P49 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2017 hodnotenie ALT
P48 Vyhodnotenie Vyzvy c. 3/2017 schvalene akcie
P46 Vyhodnotenie Vyzvy c. 2/2017 schvalene akcie
P45 Vyhodnotenie Vyzvy c. 2/2017
P44 Vyzva na organizaciu MMSR NL 2018
P43 Vyzva na repre oblecenie
P42 Vyhodnotenie Vyzvy c. 1/2017
P41 Vyzva č. 3/2017 reprezentacne sustredenia priloha
P40 Vyzva č. 3/2017 reprezentacne sustredenia
P39 Vyzva č. 2/2017 Lokalne sustredenia
P38 Výzva č.1/2017 Kondičná príprava
P37 Prehodnotenie výzvy 2/2016 - september
P36 Prehodnotenie výzvy 2/2016 - august
P35 Vyhodnotenie vyzvy 5/2016 - MMSR NL 2017
P34 Prehodnotenie výzvy 2 - koniec júna 2016
P33 Vyhodnotenie vyzvy 4/2016 - naborove tabory
P32 Vyzva 4/2016 Naborove tabory
P31 Dodatočné vyhodnotenie výzvy č.1/2016
P30 Vyhodnotenie výzvy č.3/2016
P29 Údajová časť vyhodnotenia výzvy 3/2016
P28 Vyhodnotenie výzvy č.2/2016
P27 Vyhodnotenie_Vyzva 1/2016 Kondicna priprava
P26 Vyzva 3/2016 Repre sustredenia Priloha I.
P25 Vyzva 3/2016 Repre sustredenia
P24 Vyzva 2/2016 Lokalne sustredenia
P23 Vyzva 1/2016 Kondicna priprava formular
P22 Vyzva 1/2016 Kondicna priprava
P21 vyhodnotenie vyzvy c. 3/2014 zimna priprava
P20 Vyhodnotenie vyzvy 4_2015
P19 Vyhodnotenie vyzvy 3_2014
P18 Vyhodnotenie výzvy č.3/2015 - údaje
P17 Vyhodnotenie výzvy č.3/2015 - text
P16 Vyhodnotenie výzvy č.2/2015
P15 Vyzva 4/2015 Naborove tabory
P14 Priloha k vyzve 3/2015
P13 Vyzva 3/2015 Reprezentacne sustredenie
P12 Vyzva 2/2015 - lokalne sustredenia
P11 Vyzva 1/2015 na udelenie Oceneni SZJ
P10 Vyzva 3/2014 - zimna pripava 2015
P9 Vyzva 2/2014 - zimna pripava 2014
P8 Výzva 1/2014 - Letné náborové tábory
P7 Formulár - výzva na športovú prípravu jar 2014
P6 VYZVA NA SPORTOVU PRIPRAVU_ jar 2014
P5 Výzva 4/2013 Lokálne sústredenia 2014
P4 Výzva 3/2013 Ocenenia SZJ
P3 Výzva 02/2013 - Letné náborové tábory
P2 Výzva 01/2013 - formulár žiadosti
P1 Výzva 01/2013 - Športová príprava
PA. Verejné obstarávanie
PA3 Vyhodnotenie vyzvy
PA2 Call for bids no.1
PA1 Výzva na predkladanie ponúk 1
R. Rozhodcovia
R22 PPJ_21-24_ dodatok_LG_Navod_na_ plachetne_smernice
R21 PPJ_21_DODATOK _KG_Navod na rozpis
R20 DOPLNKOVE PS_klubove_priklad_21
R19 Zlozenie RMK
R17 Sprava RMK 03_2021
R16 2020 WS Race Official Appointments
R15 Návod na import prihlášok z regaty.sk do Regis
R14 PREDNASKY_KLUBOVY ROZHODCA SZJ
R13 Target Times for OG Classes
R12 Target Times for Youth Classes
R11 Hromadný rozpis - príklad
R10 Doplnkové Plachetné smernice - príklad
R9 METODICKY_LIST_PRE_ROZHODCOV_JACHTINGU_2019
R8 Metodický list pre rozhodcov jachtingu 2018
R7 Otazky na test meraci
R6 Sprava zo skolenia meracov
R4 Návod na zverejnenie výsledkov pretekov
R3 Priprava rozhodcu pred pretekom - manual
R2 Štartovacia procedúra - audio záznam
S. Vyúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu
S10 310522
S9 311221
S8 311220
S7 311219
S6 k 31.12.2018
S5 k 31.12.2017
S4 k 31.12.2016
T. Tréneri
T15 Zaverecna praca - trener 3. stupna A. Brestovsky
T14 Zaverecna praca - trener 1. stupna R. Denhardt
T13 Zaverecna praca - trener 1. stupna R. Krasnan
T12 Zaverecna praca - trener 1. stupna J. Melisova
T11 Obsah pravcovnej náplne hlavného trénera ALT Optimist
T10 Zaverecna praca - trener 1. stupna I. Brachtl
T9 Zaverecna praca - trener 1. stupna M. Hesko
T8 Zaverecna praca - trener 2. stupna M. Brestovsky
T7 Zaverecna sprava - trener 1. stupna
T6 Zaverecna praca - trener 2. stupna
T5 skolenie II. a III. stupen 2017/2018
T3 Kriteria na zaradenie medzi talentovanu mladez
T2 Manual - Ako získať sponzora
T1 Projekt Lokálnych tréningových centier
U1. Dokunemty ALT 29er
U13 VV ALT29 2019
U12 Stanovy ALT 29er
U11 Uvodne stretnutie ALT 29er
U2. Dokunemty ALT 420
U26 Zapisnica z VZ
U25 Stanovy
U24 Stanovy
U23 Prezencna listina z VZ
U22 Prezencna listina z VZ
U21 Kriteria na zaradenie do SR
V. Dokumenty VV SZJ
V20 VV211220 prerozdelenie prispevku na mladez
V19 VV211220 rozpocet 2021
V18 VV211220 prispevky klubom 2021
V17 VV211220 SUP2021
V16 VV211220 F4
V15 VV211220 F2
V14 VV211120 ADA zoznam sportovcov
V13 VV211120 Vyzva 4/2021
V12 VV211120 Vyzva 3/2021
V11 VV211120 Vyzva 2/2021
V10 VV211120 Vyzva 1/2021
V9 VV211120 talentovana mladez
V8 VV211120 zaradenie do statnej a OH repre
V7 VV211120 navrh rozpoctu 2021
V6 VV211120 prispevky cerpanie
V5 VV211120 sprava o hospodareni
V4 plna moc GS
V3 Rokovaci poriadok VV
V2 Pracovná náplň generálneho sekretára
VA. Rozhodcovská a medzinárodná komisia
VA3 Zloženie rozhodcovskej a medzinárodnej komisie
VA2 Organizacny poriadok Odvolacej komisie
VA1 Organizačný poriadok Rozhodcovskej a medzinárodnej komisie
VB. Trénerská komisia
VB2 Zloženie trénerskej komisie
VB1 Organizačný poriadok Trénerskej komisie
VC. Súťažná komisia
VD. Komisia mládeže
VE. Hospodárska komisia
VE2 Podmienky pridelenia reprezentačnej plachetnice ILCA
VE1 Organizacny poriadok Hospodarskej komisie
VF. Okruhový jachting
VG. Námorný a kajutový jachting
VH. Windsurfing a kiteboarding
Pridať dokument